Gemeente en COA informeren omwonenden over tekenen bestuursovereenkomst azc

Direct omwonenden van het toekomstig asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee ontvingen vrijdag 13 februari een brief van de Gemeente Zutphen en COA.

Daarin stond dat in het forum van 9 februari jl. forumleden input hebben gegeven voor het communicatieplan m.b.t. de komst van het asielzoekerscentrum en dat hiervoor o.a. is aangedragen om omwonenden als eerste op de hoogte te stellen bij elk nieuwsfeit en/of gebeurtenis m.b.t. het asielzoekerscentrum.

Door het sturen van deze brief pakt men dat punt alvast op, maar natuurlijk moet het communicatieplan nog verder vorm krijgen. Eenieder die dat wil, wordt uitgenodigd hiervoor input te leveren. Dat kan door te mailen naar info@zutphen.nl.

Het nieuwsfeit uit de brief: Op vrijdag 13 februari vond ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen Gemeente en COA plaats. Immers, nadat negen van de tien raadsfracties in januari instemden met het concept, werd de overeenkomst definitief.

Voor meer informatie over de komst van het asielzoekerscentrum,

zie ook: https://www.noordveenzutphen.nl/informatie-komst-azc-voorsterallee-en-betrokkenheid-wijkteam-noordveen/

en https://www.noordveenzutphen.nl/wijkteam-noordveen-over-komst-asielzoekerscentrum-in-de-wijk/