Informatie komst azc Voorsterallee en betrokkenheid Wijkteam Noordveen

Inhoudsopgave adviesrapport adviesgroep azc VoorsteralleeIn oktober jl. informeerde Wijkteam Noordveen wijkbewoners en andere geïnteresseerden via website en e-mailservice over de overhandiging van het adviesrapport van de adviesgroep omwonenden azc Voorsterallee.

In de pers en in de nieuwsbrieven van de Gemeente Zutphen en COA heeft u kunnen lezen over het vervolg, waarin o.a. bekend werd gemaakt wat de reactie van de Gemeente en COA is geweest op het adviesrapport. Indien u de maandelijkse nieuwsbrieven niet ontvangt, kunt u deze via bovenstaande link downloaden.

De adviesgroep heeft in december laten weten blij te zijn met dat Gemeente en COA laten weten ‘leefbaarheid en veiligheid in de wijk‘ voorop te willen stellen, maar (daardoor des te meer) teleurgesteld te zijn dat het belangrijkste, door wijkbewoners ingegeven advies niet wordt gevolgd, namelijk het gefaseerd laten instromen van asielzoekers. Dit geeft het gevoel dat de zorgen in de wijk niet serieus genomen worden, laten adviesgroepleden en andere omwonenden weten. De hoop is nu gevestigd op de raadsleden die mogelijk nog een wijziging in de concept bestuursovereenkomst teweeg kunnen brengen.

Op donderdagavond 8 januari 2015 is er een informatieavond in de Burgerzaal over de komst van een asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee. Tijdens deze avond staat de concept bestuursovereenkomst centraal en kunnen belangstellenden vragen stellen.

Meer informatie over deze informatieavond kunt u lezen via de link http://www.zutphen.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsberichten/2015/januari/Informatieavond_azc. Via deze link kunt u ook de concept bestuursovereenkomst downloaden.

Op 12 januari 2015 is er een openbare forumvergadering over de concept bestuursovereenkomst. Hierin wordt toelichting gegeven op de uitkomst van de onderhandelingen en het resultaat. Raadsleden krijgen gelegenheid hun wensen en bedenkingen te uiten.

In de tweede helft van januari zal het college van B&W een besluit nemen over wat de definitieve bestuursovereenkomst moet worden.

Begin februari 2015 is er opnieuw een openbare forumvergadering, waarin het college van B&W toelichting geeft op de bestuursovereenkomst (zie wijkagenda op deze website). De bestuursovereenkomst zal in de tweede helft van februari ondertekend worden.

Meer informatie kunt u vinden op de websites: http://www.zutphen.nl/azc en http://raad.zutphen.nl/.

Volgens planning zal het azc begin 2016 geopend worden.

Als wijkteam hebben wij informatie vanuit wijkbewoners met betrekking tot de komst van het asielzoekerscentrum steeds ingebracht tijdens de bijeenkomsten van de adviesgroep omwonenden azc Voorsterallee. Inmiddels heeft de adviesgroep zichzelf opgeheven. Het gevraagde advies is immers uitgebracht.

Reeds eerder heeft Wijkteam Noordveen aangegeven aan Gemeente en COA gesprekspartner te willen zijn en zodoende deel te willen nemen aan het omwonendenoverleg dat t.z.t. gestart zal worden. Via genoemde weg en door middel van ons contact met diverse betrokken beroepskrachten zullen wij derhalve betrokken blijven bij de komst van het azc en de gevolgen daarvan voor de wijk.

 

Zie ook: https://www.noordveenzutphen.nl/wijkteam-noordveen-over-komst-asielzoekerscentrum-in-de-wijk/

en op de website van het actiecomité: http://www.omwonendenazc.nl/index.php/nieuws/45-reactie-op-het-gedegen-en-uitgebreide-advies-adviescommissie