Even voorstellen: Wijkteam Noordveen

Wijkteam Noordveen is sinds 1 januari 2012 een zelfstandige groep bewoners die wil samenwerken, meedenken en meebeslissen over de wijk waar deze bewoners wonen of werken. Daarbij ligt de nadruk op de leefbaarheid in de wijk.

Het Wijkteam richt zich daarbij op een aantal vaste momenten in het jaar zoals de Week van de Wijk in september en Sint Maarten. Ook activiteiten voor ouderen vanuit de Polbeek en Sutfene worden door het Wijkteam ondersteund.

De huidige vormgeving van Wijkteam Noordveen is ontstaan naar aanleiding van een andere visie binnen de gemeente op wijkgericht werken, met meer nadruk op burgerparticipatie.

De Gemeente Zutphen wil de samenleving uitdagen en helpen om de wijken sociaal, mooi, schoon, heel en veilig te houden. Hiervoor heeft de gemeente het Wijkgericht Werken in het leven geroepen. Noordveen is een van de zes wijken in de gemeente.
Het Wijkteam kan altijd een beroep doen op Kees Meijer, de wijkregisseur. Hij is de verbindende factor tussen de netwerken binnen de Wijk. Patricia Withagen is als wijkwethouder, aanspreekpunt binnen de Gemeente.

Benieuwd naar de samenstelling van het wijkteam? Klik hier.

Samen de wijk leefbaar houden

Na anderhalf jaar vooral veel vergaderen en “meepraten/meedenken” hebben we besloten dat we het over een andere boeg gaan gooien. Bewoners met klachten en vragen over de wijk zullen wij waar mogelijk direct doorverwijzen naar de betreffende afdelingen binnen de gemeente.

Het Wijkteam wil graag via deze website en de e-mailservice contact leggen met u, de wijkbewoners.
Wij willen samen met u de wijk leefbaar houden. Maar, dat kan alleen wanneer u ons daarbij helpt.
We gaan minder vergaderen en ons meer richten op activiteiten in de Wijk die de sfeer en leefbaarheid vergroten.

Ook willen we met u in gesprek over uw wijk en bent u welkom om mee te praten tijdens een wijkteamvergadering. De data en locaties vindt u in de wijkagenda.
En, heeft u interesse in het wijkteam nieuwe stijl, schroom dan niet en kom eens langs op een vergadering. U bent van harte welkom. Samen willen we de wijk leefbaar houden.

Als wijkteam kunnen wij over wijkbudget beschikken. Samen met de wijkregisseur verdelen wij dit budget over initiatieven in de wijk. Wijkbewoners kunnen voor hun idee voor de wijk budget aanvragen. Lees ook: Straatfeest betaald vanuit wijkbudget.