Leden wijkteam

Wijkteam Noordveen bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Frans Eggermont, hij woont in de buurt Deventerwegkwartier
  • Chantal Elskamp, zij woont in de hoogbouw van de buurt Berkelpark
  • Frans Manders, hij woont in de buurt Deventerwegkwartier
  • Katja Manuela, zij werkt in de buurt Polbeek, maar woont niet in Zutphen
  • Berto Salfischberger, Hij woont in de laagbouw van de buurt Berkelpark. Halverwege 2020 startte hij als aspirant-wijkteamlid. In de loop van 2023 verwacht hij te verhuizen, waardoor hij zal stoppen als wijkteamlid.

Nieuwe aspirant-leden zijn zeer welkom bij het wijkteam. In het bijzonder zijn wij op zoek naar een bewoner van de buurten Polbeek en Voorsteralleekwartier-Noord om bij ons aan te sluiten. Wie wil het proberen? Natuurlijk zijn bewoners uit andere buurten ook zeer welkom om het wijkteam te komen versterken.

Ook wijkteamlid worden? Kijk onder ‘Zelf meedoen‘.

  • In 2020 startte als ondersteunend wijkteamlid Marjolijn Bastein. Zij ondersteunt het wijkteam administratief en doet dit vooral door de aan- en afmeldingen voor de e-mailservice bij te houden. 

Wil je net als Marjolijn en andere wijkbewoners graag een ondersteunende taak vervullen? Dat is zeer welkom! Zie ‘Ondersteuning‘ of  Werkgroepen.

Als wijkteam hebben wij samenwerking met o.a. de Gemeente Zutphen vanuit ‘Wijkgericht werken’  en kunnen wij over wijkbudget beschikken. Samen met de wijkregisseur verdelen wij dit budget over initiatieven in de wijk. Wijkbewoners kunnen voor hun idee voor de wijk budget aanvragen.


Oud-wijkteamleden, gestopt na 01-01-2012:

In 2013 namen wij afscheid van Bettie Landman, bewoonster van de buurt Deventerwegkwartier. Zij is jarenlang wijkteamlid geweest en beloofde nog enige tijd als lid aan te blijven toen Wijkteam Noordveen per 01-01-2012 niet langer meer onder Wijkaanpak van de Gemeente Zutphen viel en als een zelfstandige bewonersgroep besloot door te gaan. Bettie is wel actief gebleven in de wijk, o.a. in het buurthuis aan de Weg naar Laren.

Eind 2014 namen wij afscheid van Dodo Mankor, bewoonster van de buurt Voorsteralleekwartier-Noord. Ook zij wilde graag het ‘Wijkteam nieuwe stijl’ vanaf 01-01-2012 nog graag op weg helpen, ondanks dat zij al vanaf 1996 wijkteamlid was. Na drie jaar ‘Wijkteam nieuwe stijl’ ging het team dan toch zonder haar als wijkteamlid verder. Dodo is o.a. betrokken gebleven bij de wijk vanwege haar werk op een basisschool in de wijk en daarnaast bood zij nog jarenlang af en toe ondersteuning aan het wijkteam, bijvoorbeeld door het maken van flyers.

In 2017 namen wij afscheid van John Vrakking, bewoner van de buurt Polbeek. Hij was in 2016 begonnen als wijkteamlid en heeft in korte tijd veel ondersteuning kunnen bieden aan het team.

In juni 2018 namen we afscheid van Marion Harinck, althans als wijkteamlid. Zij woont in de buurt Deventerwegkwartier en deed een stapje terug tot ondersteuner van het wijkteam (onder meer voor de Week van de Wijk en andere activiteiten). Zij was in coronatijd zeer actief binnen de Boodschappendienst Noordveen.

Begin 2020 startte aspirant-lid Frida Frelink. Zij woont in het Deventerwegkwartier. Omdat zij in de wijk aan de slag is gegaan als sociaal werker, stopte zij per juli 2021 als (bewoners)wijkteamlid. Vanuit haar werk voor Perspectief Zutphen bleef zij betrokken bij het wijkteam als beroepskracht.