Ondersteuning gezocht voor Wijkteam Noordveen

Wijkteam Noordveen is op zoek naar mensen voor:

  • ondersteuning bij e-mailservice (bijv. verwerken aanmeldingen, informatie verzamelen om in nieuwsberichten bekend te maken, schrijven van conceptberichten)
  • secretariële ondersteuning wijkteam (bijv. verwerken ontvangen e-mails, coördineren onderlinge communicatie bestemd voor meningsvorming over onderwerpen, plannen onderlinge overleggen wijkteamleden). Secretariële ondersteuning is het hele jaar hard nodig, maar tijdens de Week van de Wijk is er extra veel werk!
  • ondersteuning t.b.v. website (bijv. informatie verzamelen om op website te plaatsen – voorzien van foto/flyer -, bijhouden agenda op website, schrijven van conceptberichten)

  • ondersteuning bij activiteiten zoals Paasactiviteiten Noordveen (bijv. het begeleiden van creatieve activiteiten, het maken en verspreiden van flyers over de activiteiten)
  • ondersteuning om de Week van de Wijk na 2019 nog te kunnen organiseren (bijv. mensen die willen deelnemen aan de Organisatiewerkgroep, de PR-werkgroep of secretariële ondersteuning voor e-mailberichten over de Week van de Wijk, het verwerken van aanmeldingen en/of schrijven van e-mailserviceberichten).

Je hoeft natuurlijk niet alles van deze lijst te kunnen of doen, met één enkel dingetje van de tussen haakjes vermelde taken zijn we al héél blij. In eerste instantie samen de taak uitvoeren kan natuurlijk ook.

Op woensdagavond 20 november 2019 bespraken we (als vervolg op de brainstormavond op 10 oktober) met betrokkenen wat we in 2020 nog kunnen doen, op basis van de ondersteuning die wij daarvoor mogen ontvangen. Aanwezigen konden die avond aangeven bij welke activiteiten/bijeenkomsten zij belang hebben, maar ook waar zij bij willen helpen. Wil je hier meer over weten? Mail ons!

Wij werken de opbrengst van bovengenoemde avonden uit en maken de komende periode afspraken met diegenen die zich al hebben aangemeld. Maar meer hulp is nog steeds welkom.

– Tijdbesteding:                 Aantal uren per maand in overleg

– Beschikbaarheid:            In overleg wordt overdag en/of op avonden gewerkt.

Informatie/aanmelden: wijkteamnoordveen@gmail.com