Zelf meedoen

GEZOCHT: ONDERSTEUNERS EN NIEUWE LEDEN WIJKTEAM

Wijkteam Noordveen is op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die mee willen denken over en mee willen helpen in onze wijk.

We zoeken ondersteuners en we zoeken nieuwe wijkteamleden.

Voor de ondersteunende taken, klik hier. Voor informatie over meedoen in een werkgroep, klik hier.

Voor nieuwe wijkteamleden, lees hieronder verder.

Wat vragen wij van u:
Wij zijn op zoek naar mensen die willen samenwerken, meedenken, -praten en waar mogelijk -beslissen over de wijk waarin zij wonen (of werken).

Wat doet het wijkteam?
Het wijkteam is gesprekspartner voor instanties waar het de wijk Noordveen betreft.

Onze kerntaak is de leefbaarheid in de wijk vergroten d.m.v. het ondersteunen en/of meehelpen bij het organiseren van activiteiten. Ook houdt het Wijkteam zich, waar mogelijk, bezig met:

  • knelpunten in de wijk en buurt;
  • verkeer;
  • bewonersparticipatie.

Het wijkteam vergadert in principe 3 maal per jaar openbaar*, daarnaast hebben de wijkteamleden onderlinge overleggen en zijn er regelmatig overleggen met (andere) bewoners of beroepskrachten bijvoorbeeld ter voorbereiding van een activiteit. Het Wijkteam bestaat uit:

  • bewoners (waarbij een zo’n groot mogelijk representativiteit worden nagestreefd waar het de geografische verdeling in de wijk, de leeftijd, huiseigenaar en huurder enz. betreft);
  • afgevaardigden van verenigingen en organisaties (waarbij een zo groot mogelijke variatie in organisaties wordt nagestreefd).

Beroepskrachten worden gevraagd deel te nemen aan (een deel van) de vergaderingen, zodat er informatie kan worden uitgewisseld tussen wijkbewoners en beroepskrachten. Op deze manier werken we samen aan de wijk.

U doet mee met het wijkteam omdat:

  • U actief wil bijdragen aan het verbeteren van de wijk Noordveen.
  • U de kwaliteit van leven in de wijk belangrijk vindt

Heeft u belangstelling om mee te doen, neemt u dan contact op via wijkteamnoordveen@gmail.com of bezoek een van onze vergaderingen. (Via onze e-mailservice en in de wijkagenda op onze website kunt u lezen waar en wanneer wij vergaderen.)

* tot 2020 organiseerde het wijkteam 6 maal per jaar een openbare vergadering. Met ingang van 2020 worden naast de 3 openbare vergaderingen ook themabijeenkomsten georganiseerd.