Wijkteam Noordveen over komst asielzoekerscentrum in de wijk

De wijk Noordveen werd in 2014 geconfronteerd met het nieuws dat er een asielzoekerscentrum (azc) in haar midden komt, in de voormalige Recherche- en kaderschool aan de Voorsterallee.

Wijkbewoners en andere bij de wijk betrokkenen hebben hun mening en ideeën hierover kunnen uiten tijdens een tweetal informatieavonden die door de Gemeente Zutphen en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in juni 2014 georganiseerd zijn. Het was mogelijk vragen te stellen en zorgen te uiten. Er waren protesten, kritische vragen en positieve ideeën. Er zijn dus mensen tegen de komst van het azc, er zijn mensen kritisch bezorgd en er zijn mensen die kansen zien (of een combinatie daarvan).

Wijkteam Noordveen heeft geen oordeel over al deze meningen en ideeën en wil zelf ook niet voor één mening of idee gaan staan. Het wijkteam heeft er bewust voor gekozen de reacties vanuit de wijk eerst af te wachten en geen proactieve rol te spelen.

Maar de komst van het azc is iets dat de hele wijk aangaat en invloed zal hebben op de wijk en diens bewoners en beroepskrachten, op de mensen die in Noordveen wonen, werken en naar school gaan. Wijkteam Noordveen is daarom van mening haar rol te moeten oppakken voor wat betreft de komst van het azc en de gevolgen daarvan voor de wijk. En dat willen wij ook, maar niet door een groep te zijn waar je problemen kunt droppen zodat deze worden opgelost, ook niet door actie te voeren, maar door sámen met de wijkbewoners en andere betrokkenen bezig te zijn met de veranderingen in de wijk. En dat op basis van de twee hoofdonderwerpen en doelstellingen van het wijkteam: leefbaarheid en sociale cohesie in Noordveen.

Met andere woorden, wij willen ons er samen met u, jou en jullie voor inzetten dat de komst van het azc de leefbaarheid in de wijk niet aantast en dat de wijkbewoners, inclusief die van het asielzoekerscentrum, op een fijne manier samen in de wijk kunnen wonen en leven.

Daarbij hebben wij goed in beeld dat er ook zorgen en risico’s zijn en die willen wij niet uit te weg gaan, maar juist bespreekbaar maken. Wij vertrouwen daarbij op het feit dat het wijkteam, dat bestaat uit vrijwilligers, gesprekspartner is van de Gemeente Zutphen en hebben de hoop uitgesproken dit spoedig te worden voor het COA. Dus niet als het azc er al is, maar vanaf nu. Zowel het college van B&W van de Gemeente Zutphen als het COA heeft hierover van ons een brief ontvangen.

Voor wijkbewoners willen wij als wijkteam vooral zorgen voor een ‘plek’ waar meningen en ideeën van bewoners kunnen samenkomen, zodat wij ook een ‘vindplaats’ kunnen zijn van mensen die zich voor dezelfde onderwerpen willen inzetten of over dezelfde onderwerpen van gedachten willen wisselen als u, jij en jullie. Wij stellen ons voor dat er ‘werkgroepen’ ontstaan van mensen die samen aan de slag gaan met een onderwerp en er gezamenlijk voor zorgen dat, ondanks of misschien wel dankzij de komst van het asielzoekerscentrum, Noordveen een leefbare wijk is en blijft!

Via onze website èn via onze e-mailservice houden wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen rondom dit onderwerp en andere zaken die betrekking hebben op de wijk. Wij nodigen u van harte uit onze website te bezoeken en u daar aan te melden voor onze e-mailservice. Diverse wijkbewoners, beroepskrachten en andere betrokkenen gingen u al voor.

Hartelijke groet,

Wijkteam Noordveen

 

 

UPDATE juni 2016: 

Wijkteam Noordveen heeft in 2014/2015 bijgedragen aan de Adviesgroep Omwonenden azc Voorsterallee en maakt nu reeds vanaf de start in 2015 deel uit van het Omwonendenoverleg azc Voorsterallee. Sinds mei 2016 maken wij eveneens deel uit van de redactie van de nieuwsbrief azc Voorsterallee, een uitgave van het Omwonendenoverleg. Deze nieuwsbrief kunt u digitaal ontvangen door u hier aan te melden. Tevens zijn afgedrukte exemplaren van de nieuwsbrief af te halen in het gemeentehuis en op diverse locaties in de wijk Noordveen, zoals de Coop, Polbeek en buurthuiskamer “Bij de buren” (Weg naar Laren 59).