Buurtpreventie Noordveen

In Noordveen zijn veel bewoners actief binnen Buurtpreventie. Zowel in WhatsApp-groepen als Buurtpreventieteams. Het aantal inbraken in Noordveen is sindsdien enorm gedaald.

In oktober 2015 organiseerden de wijkagenten en de wijkregisseur, in samenwerking met Wijkteam Noordveen een informatieavond over buurtpreventie. Het doel van de avond was om de bewoners die actief zijn rond Buurtpreventie, of zij die dit willen zijn, met elkaar in contact te brengen en hen van aanvullende informatie te voorzien. Maar ook om belangstellende wijkbewoners op de hoogte te brengen wat de verschillende Buurtpreventieteams doen en wat men wel en niet van hen mag verwachten. En wie van plan is om zelf iets op poten te zetten voor de straat of buurt kon tijdens deze avond de informatie halen die handig en nodig is.

In februari organiseerden wijkbewoners uit Berkelpark in samenwerking met de wijkagent en wijkregisseur een informatieavond speciaal voor buurtpreventie in de buurten Berkelpark en Voorsteralleekwartier-Noord. In mei 2016 is dit team, na de onthulling van een buurtpreventiebordje door wethouder Patricia Withagen, van start gegaan. Wanneer u in één van genoemde buurten woont, kunt u zich uiteraard alsnog bij het team aansluiten.

Met betrekking tot buurtpreventie ontvangt en deelt Wijkteam Noordveen signalen.Via de e-mailservice worden bijvoorbeeld inbraakpreventietips gedeeld en op de website kunt u via deze link ‘Kom in actie tegen inbrekers’ de steeds gepubliceerde informatie over het onderwerp lezen.

Een andere rol van het wijkteam is ‘bemiddelen en aanjagen’: Na de actie 1-dag-niet 2014 is Wijkteam Noordveen gestart met de ‘Initiatiefgroep Woonveiligheid Noordveen’, bestaande uit wijkbewoners die actief waren tijdens 1-dag-niet. Deze wijkbewoners zijn aan de slag gegaan met wensen die in de wijk geuit zijn m.b.t. woonveiligheid:

  • Verdiepen bestaande buurtapp Polbeek met extra whatsapp-groepen op per straat/blok
  • Helpen opstarten straatapp ‘Woonveilig Heeckerenlaan’

Wijkteam Noordveen biedt de mogelijkheid aan wijkbewoners om hen  ‘anoniem’ in contact te brengen met andere bewoners uit hun eigen straat/buurt die al actief zijn of juist willen starten. Er worden geen gegevens van contactpersonen van buurtpreventieteams en whatsappgroepen online gepubliceerd, maar door te mailen met het wijkteam kunt u wel met elkaar in contact gebracht worden. Mail naar wijkteamnoordveen@gmail.com, vermeld waar u woont, wat uw telefoonnummer is en of u het initiatief wilt nemen de whatsapp-groep of het buurtpreventieteam te starten (eventueel met ondersteuning van de initiatiefgroep) of dat u zich hier juist bij wilt aansluiten.

Zo zetten we ons samen in voor een veilig Noordveen!

Klik op de link voor de  Presentatie Buurtpreventie in Noordveen okt 2015, die op de informatieavond is getoond en toegelicht. Voor vragen, mail naar wijkteamnoordveen@gmail.com.

 

PROJECT BUURTPREVENTJE – BuurTent

In Zutphen en Warnsveld startte eind maart 2016 het project ‘Buurtpreventje’. Buurtpreventje heeft een website www.buurtpreventje.nl en een facebookpagina https://www.facebook.com/buurtpreventje.

Op de website toont Buurtpreventje (op kaart) de inbraakcijfers en de inbraakpreventie initiatieven in Zutphen/Warnsveld. Alles is op wijkniveau terug te vinden, dus ook voor Noordveen. Verder geeft hij een overzicht van alle middelen die er zijn voor inwoners om aan inbraakpreventie te doen en wie daarbij kan helpen.

Mocht je jouw initiatief uit Noordveen graag op deze website willen aanmelden, maar niet met jouw persoonlijke contactgegevens omdat die dan online op internet te vinden zijn, dan kun je ook het e-mailadres van Wijkteam Noordveen doorgeven. We ontvangen dan wel graag even een bericht met daarin je contactgegevens, zodat wij eventuele ontvangen berichten aan je kunnen doorsturen.

 

BuurTent ook in Zutphen? Als jij het wilt, komt ‘ie er!

De tentStel je voor, er wordt ingebroken bij je in de buurt. Onmiddellijk vraag je je af: Hoe is het gebeurd, is er een spoor van de dader(s), wat is er gestolen, hoe is het met de slachtoffers, is míín huis wel veilig, had het ook hier kunnen gebeuren? De BuurTent geeft snel en duidelijk antwoord op deze vragen. Hoe werkt het? Binnen 48 uur wordt de BuurTent opgezet vlakbij de woning waar is ingebroken. Alle buurtbewoners worden uitgenodigd in de tent. Medewerkers van de politie, gemeente en beveiligingsbedrijven vertellen wat er is gebeurd en geven adviezen om inbraken te voorkomen. Buren spreken met elkaar over veiligheid en andere buurtaangelegenheden. Een filmpje over hoe het werkt zie je hier.

Helaas, er is nog geen BuurTent in Zutphen. Maar als jij het wilt, komt ‘ie er wel! Het project Buurtpreventje zoekt mensen die mee willen helpen om de BuurTent ‘op te zetten’.

Geïnteresseerd of meer weten: info@buurtpreventje.nl of 0641443560.