Informatieavond Buurtpreventie Noordveen

Aanplakbiljet buurtpreventieavond Noordveen 22102015De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Polbeek, van Dorenborchstraat 1. De organisatie is in handen van de wijkagenten en de wijkregisseur, in samenwerking met Wijkteam Noordveen.

Het doel van de avond is om de bewoners die actief zijn rond Buurtpreventie, of zij die dit willen zijn, met elkaar in contact te brengen en hen van aanvullende informatie te voorzien. Maar ook om belangstellende wijkbewoners op de hoogte te brengen wat de verschillende Buurtpreventieteams doen en wat men wel en niet van hen mag verwachten. En wie van plan is om zelf iets op poten te zetten voor de straat of buurt kan tijdens deze avond de informatie halen die handig en nodig is.

Vorig jaar is er een informatieavond georganiseerd over inbraakpreventie. Het doel was toen om bewoners te laten zien wat zij zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen. Inmiddels zijn er veel bewoners van Noordveen actief binnen Buurtpreventie. Zowel in WhatsApp-groepen als Buurtpreventieteams. Het aantal inbraken in Noordveen is sindsdien enorm gedaald.

Programma Infoavond buurtpreventie 22102015