Openbare wijkvergadering Noordveen

Bent u ook benieuwd naar wat er speelt in de wijk? Wilt u wel eens een openbare wijkvergadering van Noordveen bijwonen?

Dat kan in 2020 driemaal!

  • Op woensdag 12 februari, aanvang 19.30 uur (locatie: Rode Kruisgebouw, Van Drinenstraat 4)
  • Op donderdag 11 juni, aanvang 19.30 uur (nog te organiseren, dus nadere info volgt nog)
  • Op dinsdag 6 oktober, aanvang 19.30 uur (nog te organiseren, dus nadere info volgt nog)

Verder bent u welkom bij:

  • De brainstormsessie Week van de Wijk 2020 De datum hiervoor volgt nog, aangezien de geplande datum in maart is vervallen i.v.m. de maatregelen m.b.t. het Coronavirus.
  • Training ‘GOED omgaan met dementie’ op donderdagavond 9 april of op een latere datum in 2020. Voor de trainingen is vooraf aanmelden noodzakelijk, zie deze link.

De locaties van de drie wijkvergaderingen en overige bijeenkomsten van 2020 worden na de voorbereidingen van de organisatiewerkgroep t.z.t. via de e-mailservice bekend gemaakt.

De steeds wisselende locatie van onze vergaderingen wordt ook altijd op de wijkagenda op onze website bekend gemaakt. We maken gebruik van verschillende ruimtes in de wijk, zoals bijvoorbeeld bij het Rode Kruis, Sutfene, Polbeek en Activiteitenstichting DWK.

Wij zien u graag. Groet, Wijkteam Noordveen.vergadering