Trainingen ‘GOED omgaan met dementie’ voor inwoners/vrijwilligers van Noordveen

Lees hier wanneer u als inwoner of vrijwilliger van de wijk Noordveen kunt meedoen aan een (basis)training ‘GOED omgaan met dementie’ en over wanneer er een vervolgbijeenkomst is voor wie al eens een basistraining bijwoonde.

In december 2022 zijn nieuwe trainingsdata gepland voor februari en maart 2023. Deze (basis)trainingen in februari vonden in de avond plaats, van 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Ook de vervolgbijeenkomst in maart vindt in de avond plaats (op dezelfde tijden). Intussen zijn ook (basis)trainingen gepland in april, mei en juni 2023.

Voor de (basis)training GOED Omgaan met dementie voor inwoners/vrijwilligers is het op dit moment mogelijk om aan te melden voor één van de volgende dagdelen/locaties, dus meld u snel aan:

Woensdagmiddag 10 mei 2023 in de Polbeek, inloop vanaf 14.00 uur, training van 14.30-17.00 uur.

– Maandagavond 19 juni 2023 in de Lunette, inloop vanaf 18.30 uur, training van 19.00-21.30 uur.

(Later dit jaar volgen meer trainingsdata).

Vermeld in de e-mail aan wijkteamnoordveen@gmail.com alstublieft om welke training/dagdeel het gaat. En of dit voor inwoners/vrijwilligers is of voor ondernemers. (NB Voor ondernemers maken we een aparte afspraak, u kunt ons mailen voor informatie!) Uw aanmelding noteren wij en wanneer een training vol is ontvangt u een bevestiging via e-mail. Dit doen wij dus niet per aanmelding, maar voor de hele groep in één keer. Het kan dus even duren voor u bericht ontvangt.

Wie al eens een (basis)training via ons heeft bijgewoond, kan zich nu ook aanmelden voor een vervolgbijeenkomst. De eerste vond plaats op woensdagavond 22 maart 2023 in het DWK-gebouw. Als er veel animo is, worden er wellicht meer bijeenkomsten gepland, waarschijnlijk in het najaar. Dus heeft u de avond in maart gemist (of kunt u sowieso niet op avonden), maar wilt u wel graag een vervolgbijeenkomst bijwonen, mail ons dan! Wanneer u aangeeft op welke dagdelen u vaak kunt en wanneer nooit, dan proberen wij daar rekening mee te houden bij het plannen van nieuwe data. Wie zich als geïnteresseerde aangemeld heeft, ontvangt uiteraard bericht zodra de nieuwe trainingsdata, tijden en locaties bekend zijn.

De vervolgbijeenkomsten vinden in principe in de avond en in het DWK-gebouw plaats, van 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur.

Kunt u niet op bovengenoemde data of dagdelen niet, maar bent u wel geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde voor een volgende (basis)training of vervolgbijeenkomst via wijkteamnoordveen@gmail.com. Wanneer u aangeeft op welke dagdelen u vaak kunt en wanneer nooit, dan proberen wij daar rekening mee te houden bij het plannen van nieuwe data. Wie zich als geïnteresseerde aangemeld heeft, ontvangt uiteraard bericht zodra de nieuwe trainingsdata, tijden en locaties bekend zijn.

UPDATE december 2022: In januari 2023 laat de eerste ondernemer, die in Noordveen een dementievriendelijke onderneming wil realiseren, zich met zijn voltallige team scholen! Want een dementievriendelijk klimaat in de winkel is een belangrijk onderdeel van een dementievriendelijke wijk.

UPDATE augustus 2022: In de Week van de Wijk 2021 was het tweemaal mogelijk mee te doen aan een training GOED Omgaan met dementie. Ook na de Week van de Wijk was er nog een training op 13 oktober 2021. De daarna geplande trainingen konden vanwege het coronavirus helaas niet plaatsvinden. Maar in september en oktober 2022 vonden er weer trainingen plaats. Hierover kunt u lezen in het wijkbulletin dat begin september huis-aan-huis verspreid is in Noordveen. De betreffende pagina kunt u eveneens hieronder lezen:

Wanneer u niet op één van bovengenoemde data kon deelnemen, kunt u zich alvast aanmelden als geïnteresseerde voor een volgende training via wijkteamnoordveen@gmail.com. De trainingen vinden in principe in de avond plaats, van 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Wanneer u aangeeft op welke avonden u vaak kunt, dan proberen wij daar rekening mee te houden bij het plannen van nieuwe data.

Training GOED Omgaan met dementie in Noordveen 17-09-2022

UPDATE september 2021: Hieronder kunt u lezen over de Werkgroep Dementievriendelijk Noordveen, de publicatie in het wijkbulletin van 2021. (Omdat daarover ook te lezen is in het nieuwe wijkbulletin, alsmede over het vervolg, is de publicatie inmiddels verwijderd).

UPDATE augustus 2021: Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar nog geen trainingen geweest. Hiermee wordt in september weer gestart. Voor de eerste training in Noordveen op 1 september hebben wij iedereen uitgenodigd die zich eerder bij ons had aangemeld. Daarnaast is er nog plek voor andere wijkbewoners of mensen die als vrijwilliger in de wijk Noordveen actief zijn. Daarnaast kan men zich zich aanmelden voor vrijdag 17 of 24 september of voor woensdag 13 oktober. Mogelijk worden er in het laatste kwartaal van 2021 nog meer trainingen ingepland. Houd onze website in de gaten. Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast aanmelden via wijkteamnoordveen@gmail.com. De trainingen vinden in de avond plaats, van 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en wanneer u persoonlijk een bevestiging van Wijkteam Noordveen heeft ontvangen.

Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van de dan geldende maatregelen m.b.t. het coronavirus. Daarover berichten wij u indien nodig.

UPDATE mei 2021: Alleen in september 2020 konden twee trainingen plaatsvinden, de rest van het jaar konden geplande trainingen helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. Ook in 2021 is het lang niet mogelijk trainingen te laten plaatsvinden. De verwachting is dat de trainingen vanaf september 2021 weer gegeven kunnen worden. Binnenkort worden de data bekend van de eerstvolgende trainingen. Iedereen die zich had aangemeld voor de geannuleerde trainingen van januari 2021 ontvangt hiervoor dan als eerste een uitnodiging. Mochten er plekken over zijn, dan krijgen ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich aan te melden voor deze trainingen.

UPDATE januari 2021: De in deze maand geplande trainingen kunnen helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. Binnenkort worden de data bekend van de eerstvolgende trainingen. Iedereen die zich had aangemeld voor de trainingen van januari ontvangt hiervoor dan als eerste een uitnodiging. Mochten er plekken over zijn, dan krijgen ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich aan te melden voor deze trainingen. Houd onze website in de gaten.

UPDATE november 2020: De in deze maand geplande trainingen kunnen helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. De eerstvolgende trainingen zijn gepland in januari 2021. Iedereen die zich had aangemeld voor de trainingen van november ontving hiervoor al automatisch een uitnodiging. Mochten er plekken over zijn, dan krijgen ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich aan te melden voor deze trainingen. Houd onze website in de gaten.

UPDATE 10 juni 2020: Aanmeldingen voor een training ‘GOED omgaan met dementie’ in april en juli hebben wij op volgorde van binnenkomst verwerkt. Vanwege de maatregelen m.b.t. het Coronavirus konden de training in april niet doorgaan en die in juli helaas ook niet. De landelijke organisatie Samendementievriendelijk start in september weer met het geven van trainingen. Iedereen die zich al had aangemeld voor de trainingen van april en juli, ontvangt van ons bericht als er nieuwe data gepland zijn. Ook de aanmeldingen voor die nieuwe data verwerken wij op volgorde van ontvangst. Zodra een training ‘vol’ is verzenden wij een bevestiging aan de deelnemers.

In 2020 willen we een begin maken met het dementievriendelijk maken van onze wijk Noordveen. We werken daarvoor als vrijwilligers van Wijkteam Noordveen samen met verschillende organisaties. Op 21 januari 2020 was de start en waren er kraampjes van Polbeek, Sutfene, Perspectief Zutphen, politie, Wijkteam Noordveen, Woonbedrijf ieder1 en de Buurtsportcoach in het DWK gebouw tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst Noordveen.

Polbeek, Sensire (voorheen Sutfene), Perspectief Zutphen en Wijkteam Noordveen bieden inwoners van de wijk Noordveen een gratis training ‘GOED omgaan met dementie aan’. Zie de informatie op de flyer hieronder.

Aanmeldingen voor een training ‘GOED omgaan met dementie’ verwerken wij op volgorde van binnenkomst. Zodra een trainingsavond ‘vol’ is, gaan wij de deelnemers van nadere informatie voorzien.

De werkgroep ‘Dementievriendelijk Noordveen’ zal de komende periode meer bijeenkomsten voor inwoners, organisaties en/of ondernemers in Noordveen gaan organiseren en eventuele andere acties ondernemen ten behoeve van een dementievriendelijke wijk.