Trainingen ‘GOED omgaan met dementie’

In de Week van de Wijk 2021 was het tweemaal mogelijk mee te doen aan een training GOED Omgaan met dementie. Ook na de Week van de Wijk zullen er nog trainingen plaatsvinden. Op dit moment kunt u zich nog aanmelden voor woensdag 13 oktober. Mogelijk worden er in het laatste kwartaal van 2021 nog meer trainingen ingepland. Houd onze website in de gaten of meld u alvast aan als geïnteresseerde via wijkteamnoordveen@gmail.com. De trainingen vinden in de avond plaats, van 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur.

UPDATE augustus 2021: Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar nog geen trainingen geweest. Hiermee wordt in september weer gestart. Voor de eerste training in Noordveen op 1 september hebben wij iedereen uitgenodigd die zich eerder bij ons had aangemeld. Daarnaast is er nog plek voor andere wijkbewoners of mensen die als vrijwilliger in de wijk Noordveen actief zijn. Daarnaast kan men zich zich aanmelden voor vrijdag 17 of 24 september of voor woensdag 13 oktober. Mogelijk worden er in het laatste kwartaal van 2021 nog meer trainingen ingepland. Houd onze website in de gaten. Geïnteresseerden kunnen zich nu alvast aanmelden via wijkteamnoordveen@gmail.com. De trainingen vinden in de avond plaats, van 19.00-21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en wanneer u persoonlijk een bevestiging van Wijkteam Noordveen heeft ontvangen.

Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van de dan geldende maatregelen m.b.t. het coronavirus. Daarover berichten wij u indien nodig.

UPDATE mei 2021: Alleen in september 2020 konden twee trainingen plaatsvinden, de rest van het jaar konden geplande trainingen helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. Ook in 2021 is het lang niet mogelijk trainingen te laten plaatsvinden. De verwachting is dat de trainingen vanaf september 2021 weer gegeven kunnen worden. Binnenkort worden de data bekend van de eerstvolgende trainingen. Iedereen die zich had aangemeld voor de geannuleerde trainingen van januari 2021 ontvangt hiervoor dan als eerste een uitnodiging. Mochten er plekken over zijn, dan krijgen ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich aan te melden voor deze trainingen.

UPDATE januari 2021: De in deze maand geplande trainingen kunnen helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. Binnenkort worden de data bekend van de eerstvolgende trainingen. Iedereen die zich had aangemeld voor de trainingen van januari ontvangt hiervoor dan als eerste een uitnodiging. Mochten er plekken over zijn, dan krijgen ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich aan te melden voor deze trainingen. Houd onze website in de gaten.

UPDATE november 2020: De in deze maand geplande trainingen kunnen helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. De eerstvolgende trainingen zijn gepland in januari 2021. Iedereen die zich had aangemeld voor de trainingen van november ontving hiervoor al automatisch een uitnodiging. Mochten er plekken over zijn, dan krijgen ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid zich aan te melden voor deze trainingen. Houd onze website in de gaten.

UPDATE 10 juni 2020: Aanmeldingen voor een training ‘GOED omgaan met dementie’ in april en juli hebben wij op volgorde van binnenkomst verwerkt. Vanwege de maatregelen m.b.t. het Coronavirus konden de training in april niet doorgaan en die in juli helaas ook niet. De landelijke organisatie Samendementievriendelijk start in september weer met het geven van trainingen. Iedereen die zich al had aangemeld voor de trainingen van april en juli, ontvangt van ons bericht als er nieuwe data gepland zijn. Ook de aanmeldingen voor die nieuwe data verwerken wij op volgorde van ontvangst. Zodra een training ‘vol’ is verzenden wij een bevestiging aan de deelnemers.

In 2020 willen we een begin maken met het dementievriendelijk maken van onze wijk Noordveen. We werken daarvoor als vrijwilligers van Wijkteam Noordveen samen met verschillende organisaties. Op 21 januari 2020 was de start en waren er kraampjes van Polbeek, Sutfene, Perspectief Zutphen, politie, Wijkteam Noordveen, Woonbedrijf ieder1 en de Buurtsportcoach in het DWK gebouw tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst Noordveen.

Polbeek, Sensire (voorheen Sutfene), Perspectief Zutphen en Wijkteam Noordveen bieden inwoners van de wijk Noordveen een gratis training ‘GOED omgaan met dementie aan’. Zie de informatie op de flyer hieronder.

Aanmeldingen voor een training ‘GOED omgaan met dementie’ verwerken wij op volgorde van binnenkomst. Zodra een trainingsavond ‘vol’ is, gaan wij de deelnemers van nadere informatie voorzien.

De werkgroep ‘Dementievriendelijk Noordveen’ zal de komende periode meer bijeenkomsten voor inwoners, organisaties en/of ondernemers in Noordveen gaan organiseren en eventuele andere acties ondernemen ten behoeve van een dementievriendelijke wijk.