Vergaderingen wijkteam

Bent u ook benieuwd naar wat er speelt in de wijk? Wilt u wel eens een openbare vergadering van het wijkteam bijwonen?

Dat kan hopelijk in het nieuwe jaar weer! Op 10 oktober 2019 organiseerden we hiervoor een brainstormavond, op 20 november vindt het vervolg plaats. U bent van harte welkom (óók als u de eerste avond gemist hebt) en kunt zich aanmelden voor het ontvangen van nadere informatie door een e-mail te sturen aan wijkteamnoordveen@gmail.com.

Of het wijkteam in 2020 nog door kan (als team en met de Week van de Wijk), hangt af van of zich nieuwe mensen aanmelden… Lees er hier meer over en kijk hier waar wij hulp bij kunnen gebruiken.

Voor 2019 staat dit nog op de planning:

  • De Organisatiewerkgroep Week van de Wijk, als vervolg op de Ideeëntafel Week van de Wijk in april, vergadert weer op een datum na de Week van de Wijk 2019, op 5 november. De werkgroep zal dan de jubileumweek evalueren. Wie wil, kan hierbij aansluiten. Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u ook aansluiten of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor 2020? Uw e-mail kunt u sturen aan wijkteamnoordveen@gmail.com
  • Een onderling wijkteamoverleg is weer gepland op 28 november. We bespreken dan enkele actuele onderwerpen, praten na over de bijeenkomst van 20 november en verdelen indien nog van toepassing onderling de taken voor de laatste maanden van dit jaar. 

Ondertussen zijn wij op zoek naar nieuwe wijkteamleden of mensen die op andere wijze het wijkteam kunnen ondersteunen. Zie ook https://www.noordveenzutphen.nl/ondersteuning-gezocht-voor-wijkteam-noordveen/.

Want…vanwege te weinig beschikbare tijd/wijkteamleden, is er dus dit jaar  geen enkele reguliere openbare vergadering gepland.

De vergaderdata van 2020 worden indien van toepassing en na het vinden van ondersteuning t.z.t. via de e-mailservice bekend gemaakt.

De steeds wisselende locatie van onze vergaderingen wordt ook altijd van te voren via de e-mailservice en op de wijkagenda op onze website bekend gemaakt. We maken gebruik van verschillende ruimtes in de wijk, zoals bijvoorbeeld bij Sutfene, Activiteitenvereniging DWK en de kantine van de IJsbaan-vereniging.

Wij zien u graag. Groet, Wijkteam Noordveen.vergadering