Vergaderingen wijkteam

Bent u ook benieuwd naar wat er speelt in de wijk? Wilt u wel eens een openbare vergadering van het wijkteam bijwonen?

Dat kan waarschijnlijk in 2020 weer! Op 10 oktober 2019 organiseerden we hiervoor een brainstormavond, op 20 november vond het vervolg plaats. De opbrengst van die avonden was goed, hierover is te lezen in dit artikel.

Of het wijkteam in 2020 nog door zou kunnen (als team èn met de Week van de Wijk), hing af van of zich voldoende nieuwe mensen zouden aanmelden… Duidelijk was in elk geval dat het wijkteam een nieuwe werkwijze zou moeten kiezen om te kunnen blijven bestaan èn dat ondersteuning een voorwaarde was. Daarom is ervoor gekozen om in werkgroepen te gaan werken, die per activiteit of taak bestaan uit één of meerdere wijkteamleden, maar ook andere wijkbewoners en beroepskrachten. Wij ontvingen ondersteuning voor het meedenken over voortzetting van de werkzaamheden van het wijkteam en bij het organiseren van bijeenkomsten voor Noordveen en onze jaarlijkse feestweek de Week van de Wijk. De eerste aanmeldingen voor het meedoen in een werkgroep mochten we inmiddels ontvangen. Ook hebben zich twee wijkbewoners gemeld die denken op termijn tijd vrij te kunnen maken om wijkteamlid te worden. Meer hulp blijft natuurlijk welkom. Lees hier waar wij hulp bij hebben gevraagd of mail ons voor een persoonlijke afspraak.

Voor 2020 staat in elk geval alvast op de planning:

  • Een nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners van de wijk Noordveen, betrokken organisaties en beroepskrachten op dinsdag 21 januari 2020 in het DWK gebouw, Leeuweriklaan 19 (zie info dit artikel).
  • Een onderling wijkteamoverleg is gepland in januari 2020. We bespreken dan enkele actuele onderwerpen, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst van 22 januari en verdelen indien van toepassing onderling de taken voor de komende periode.
  • Een openbare wijkvergadering op woensdag 12 februari, aanvang 19.30 uur (nog te organiseren, dus nadere info volgt nog)
  • Een brainstormsessie Week van de Wijk 2020 in maart 2020. De datum hiervoor volgt nog.
  • Een openbare wijkvergadering op donderdag 11 juni, aanvang 19.30 uur (nog te organiseren, dus nadere info volgt nog)
  • Een openbare wijkvergadering op dinsdag 6 oktober, aanvang 19.30 uur (nog te organiseren, dus nadere info volgt nog)

Ondertussen blijven wij op zoek naar nieuwe wijkteamleden of mensen die op andere wijze het wijkteam kunnen ondersteunen. Zie ook https://www.noordveenzutphen.nl/ondersteuning-gezocht-voor-wijkteam-noordveen/.

Want…vanwege te weinig beschikbare tijd/wijkteamleden, is er dus in 2019  geen enkele reguliere openbare vergadering geweest. Naar verwachting zal dat in 2020 anders zijn. We zullen in elk geval minder vergaderingen beleggen dan voorheen.

De locaties van de drie wijkvergaderingen van 2020 worden na het vormen van een werkgroep t.z.t. via de e-mailservice bekend gemaakt.

De steeds wisselende locatie van onze vergaderingen wordt ook altijd op de wijkagenda op onze website bekend gemaakt. We maken gebruik van verschillende ruimtes in de wijk, zoals bijvoorbeeld bij Sutfene, Polbeek en Activiteitenstichting DWK.

Wij zien u graag. Groet, Wijkteam Noordveen.vergadering