Voorlopig geen openbare wijkvergadering Noordveen

Bent u ook benieuwd naar wat er speelt in de wijk? Wilt u wel eens een openbare wijkvergadering van Noordveen bijwonen?

Dat kon volgens planning in 2020 driemaal!

  • Op woensdag 12 februari, aanvang 19.30 uur (locatie: Rode Kruisgebouw, Van Drinenstraat 4)
  • Op donderdag 11 juni (VERVALLEN vanwege het Corona-virus)
  • Op dinsdag 6 oktober (VERVALLEN vanwege het Corona-virus) Op dit moment is het nog niet bekend wanneer er weer een wijkvergadering kan plaatsvinden. Nadere info volgt dus nog).

Verder bent u welkom bij:

  • Training ‘GOED omgaan met dementie’ eind 2020 of begin 2021. Voor de trainingen is vooraf aanmelden noodzakelijk, zie deze link.

De locaties van de wijkvergaderingen en overige bijeenkomsten van 2020 en 2021 worden na de voorbereidingen van de organisatiewerkgroep t.z.t. via de e-mailservice bekend gemaakt.

De steeds wisselende locatie van onze vergaderingen wordt ook altijd op de wijkagenda op onze website bekend gemaakt. We maken gebruik van verschillende ruimtes in de wijk, zoals bijvoorbeeld bij het Rode Kruis, Sutfene, Polbeek en Activiteitenstichting DWK.

Wij zien u graag. Groet, Wijkteam Noordveen.vergadering