Vergaderingen wijkteam

Bent u ook benieuwd naar wat er speelt in de wijk? Wilt u wel eens een openbare vergadering van het wijkteam bijwonen?

Dat kan hopelijk in het nieuwe jaar weer! Op 10 oktober 2019 organiseerden we hiervoor een brainstormavond, op 20 november vond het vervolg plaats. De opbrengst van die avonden was goed, hierover volgt nog informatie.

Of het wijkteam in 2020 nog door kan (als team en met de Week van de Wijk), hangt af van of zich voldoende nieuwe mensen aanmelden… Lees er hier meer over en kijk hier waar wij hulp bij kunnen gebruiken.

Voor 2019 staat dit verder nog op de planning:

  • Een onderling wijkteamoverleg is weer gepland in december. We bespreken dan enkele actuele onderwerpen, praten na over de bijeenkomst van 20 november en verdelen indien nog van toepassing onderling de taken voor de laatste weken van dit jaar. 

Ondertussen zijn wij op zoek naar nieuwe wijkteamleden of mensen die op andere wijze het wijkteam kunnen ondersteunen. Zie ook https://www.noordveenzutphen.nl/ondersteuning-gezocht-voor-wijkteam-noordveen/.

Want…vanwege te weinig beschikbare tijd/wijkteamleden, is er dus dit jaar  geen enkele reguliere openbare vergadering gepland.

De vergaderdata van 2020 worden indien van toepassing en na het vinden van ondersteuning t.z.t. via de e-mailservice bekend gemaakt.

De steeds wisselende locatie van onze vergaderingen wordt ook altijd van te voren via de e-mailservice en op de wijkagenda op onze website bekend gemaakt. We maken gebruik van verschillende ruimtes in de wijk, zoals bijvoorbeeld bij Sutfene, Activiteitenvereniging DWK en de kantine van de IJsbaan-vereniging.

Wij zien u graag. Groet, Wijkteam Noordveen.vergadering