Uitnodiging Week van de Wijk Ideeëntafel

Ter voorbereiding op de jubileumeditie van de Week van de Wijk 2019 (vrijdag 20 t/m zondag 29 september) organiseert Wijkteam Noordveen op woensdag 24 april van 20.00-21.30 uur de Week van de Wijk Ideeëntafel. Inloop met koffie/thee en iets lekkers vanaf 19.30 uur. Locatie: Polbeek, Van Dorenborchstraat 1. Iedereen is welkom en je ideeën voor het programma van het 20-jarig jubileum van de Week van de Wijk ook! Aanmelden is niet verplicht, maar geeft ons wel een indicatie van het aantal te verwachten mensen. Uw e-mail kunt u sturen aan wijkteamnoordveen@gmail.com. Zie ook www.noordveenzutphen.nl/weekvandewijk. Via genoemde link kunt u ook lezen over het vervolg van de Ideeëntafel. Ook zal via deze link meer informatie te lezen zijn over het programma van de Week van de Wijk.

Ondertussen zijn wij op zoek naar nieuwe wijkteamleden of mensen die op andere wijze het wijkteam kunnen ondersteunen. Zie ook https://www.noordveenzutphen.nl/ondersteuning-gezocht-voor-wijkteam-noordveen/.

Want…vanwege te weinig beschikbare tijd/wijkteamleden, kunnen wij niet al onze werkzaamheden voortzetten en is er  bijvoorbeeld ook nog geen reguliere openbare vergadering gepland.