(Jo)uw Wens voor de Wijk – Wat doen wij ermee?

Onze dank!

Tijdens de Week van de Wijk in september 2014 hebben veel wijkbewoners het formulier ‘Wens voor de Wijk’ ingevuld en/of een gesprek gevoerd met Marian Dijksman over de wijk Noordveen waarin u en wij wonen. Maar ook daarna hebben wij van verschillende wijkbewoners het ingevulde formulier nog mogen ontvangen.

Wij willen u allen met dit bericht allereerst hartelijk danken voor uw bijdrage, maar ook wat vertellen over wat wij ermee hebben gedaan of gaan doen.

Wijkbewoners die alsnog hun bijdrage aan ‘Wens voor de Wijk’ willen leveren, kunnen dat doen via het formulier op onze website. Deze is te vinden via de link https://www.noordveenzutphen.nl/uitnodiging-doorgeven-wens-voor-de-wijk/

 

Informatie verwerken

Na de Week van de Wijk zijn wij aan de slag gegaan om de informatie op de formulieren te verwerken.

Ook hebben wij daardoor veel aanmeldingen verwerkt voor onze e-mailservice. Na het verwerken van een aanmelding, versturen wij een bevestiging. Alle bevestigingen zijn inmiddels verzonden, de aanmeldingen zijn verwerkt.

Wilt u zich ook aanmelden voor onze e-mailservice, schrijf u dan in via de website.

Uiteraard willen wij zoveel mogelijk wensen helpen uitkomen voor de wijk, o.a. door ‘vraag en aanbod’ samen te brengen. In september 2014 zijn wij daar al mee begonnen, maar ook in 2015 blijven wij ons daarvoor inzetten. Via de e-mailservice en soms ook via onze website zullen wij daarover communiceren.

Tevreden wijkbewoners

Uit de formulieren bleek dat veel wijkbewoners heel tevreden zijn over de wijk.

Bijvoorbeeld omdat er zoveel gebeurt in de wijk, omdat de buren zo vriendelijk zijn of omdat er zo’n mooie speeltuin is gekomen aan de Praebsterkamp.

Maar natuurlijk zijn er ook wensen! En dat mag. Wij zetten ons er graag samen met u en jou (dus met jong en oud) voor in om zoveel mogelijk van deze wensen te realiseren.

Uw wens(en) en/of aanbod

De door u opgegeven wens(en) en/of uw aanbod van wat u zelf voor de wijk wilt doen, hebben/krijgen uiteraard ook onze aandacht.

 

Zaken die zoal genoemd zijn:

Meer controle op fietsers die op voetpaden fietsen

bijvoorbeeld in het Wijnhofpark en op het voetpad van de Leeuweriklaan naar de Coehoornsingel

Meer controle op hondenpoep

bijvoorbeeld in de Heeckerenlaan, IJsbaanstraat, Schimmelpennincklaan, Van Hasseltstraat en rondom de speeltuin tussen de flats van Berkelpark

Andere begroeiing, i.v.m. overlast

bijvoorbeeld van prikkels bij het speelplein in de Van Suchtelenstraat, van gladheid door de sierappelboom in de Sidneystraat of pikkende hars in de IJsbaanstraat en Van Drinenstraat

Meer bankjes op mooie plekken in de wijk

bijvoorbeeld in het Wijnhofpark

Meer natuur/groen in de wijk 

bijvoorbeeld op de Leeuwerikweide waar woningen gebouwd gaan worden

Verbetering verkeerssituatie

bijvoorbeeld in de Borrostraat, Voorsterallee en bij de rotondes in de Van der Capellenlaan.

Vernieuwing speeltuin

bijvoorbeeld in de Lintelostraat

Meer activiteiten voor kinderen/jongeren

in het bijzonder buiten

Een fiets- of wandelclub

Veel van deze onderwerpen kwamen al aan bod tijdens onze (openbare) wijkteamvergaderingen. Sommige komen in 2015 alsnog of opnieuw aan bod.

Vaak besteden wij aan deze onderwerpen ook aandacht via onze website en/of e-mailservice.

Soms is er persoonlijk contact over het onderwerp, met wijkbewoners en/of beroepskrachten.

Als u heeft aangeboden om iets voor de wijk te doen, kan het zijn dat wij daarvoor contact met u opnemen (of al hebben opgenomen). Maar natuurlijk kunt u ook zelf reageren op de oproepen die regelmatig via onze e-mailservice worden verspreid.

En mocht u interesse hebben om net als ons vrijwillig wijkteamlid te worden, komt u dan eens kennis met ons maken, bijvoorbeeld tijdens één van onze (openbare) wijkteamvergaderingen.

Wacht u nog op onze reactie?

Wij vinden het van belang om de informatie van elke wijkbewoner goed te verwerken en vragen zodoende uw begrip als onze terugkoppeling wat langer op zich laat wachten dan u wenselijk vindt. Wij doen onze uiterste best deze ‘wachttijd’ tot een minimum te beperken.

Maar natuurlijk mag u ons altijd mailen als u hierover vragen heeft.

Of als u een concreet idee heeft voor het uitwerken van een wens.

Wij komen ook heel graag in contact met jongeren die ideeën hebben voor activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk.

Ook in 2015 blijven wij ons inzetten voor een leefbare wijk en sociale cohesie (verbindingen) in Noordveen. 

Helpt u mee?

 

Hartelijke groet,

Wijkteam Noordveen