Laat weten wat (jo)uw Wens voor de Wijk Noordveen is

Wijkteam Noordveen wil graag weten welke wensen wijkbewoners hebben voor hun wijk, buurt of straat en wat zij daarin zelf willen en kunnen betekenen.
Wat heb je daarbij nodig?  Kunnen wij dit samen realiseren?

En, welke talenten kunt u/ kun jij inzetten voor de wijk? Waarvoor mogen wij u/jou vragen?

We hebben Marian Dijksman, van Dijksman Management, gevraagd om ons te helpen deze informatie te verzamelen door tijdens de Week van de Wijk 2014 met wijkbewoners van alle leeftijden in gesprek te gaan over hun “Wens voor de Wijk”.

Zij heeft aansluitend samen met ons gekeken hoe we “vraag en aanbod” kunnen samenbrengen.
Ons doel is het wijkbudget in te zetten voor zoveel mogelijk mensen in Noordveen met bij voorkeur in elke buurt een project of activiteit, door bewoners aangedragen.

Marian Dijksman is tijdens verschillende activiteiten in de Week van de Wijk aanwezig geweest en heeft met veel wijkbewoners gesproken. Mocht u haar niet gesproken hebben en heeft u wèl een wens of is er iets wat u voor de wijk wilt doen, waarvoor wij u mogen vragen? 

Klik op onderstaand formulier, zodat je kunt lezen welke vragen wij hebben. Het invullen van het formulier kan ook nog gedurende het hele jaar in 2015.

Formulier wensen wijkbewoners Week van de Wijk 2014 (PDF-bestand)

Formulier wensen wijkbewoners Week van de Wijk 2014 (Word-bestand, formulier om in te vullen, op te slaan op de computer en vervolgens als bijlage aan ons te mailen.)

Reacties zijn van harte welkom via ons e-mailadres wijkteamnoordveen@gmail.com.

Wij vragen ook uitdrukkelijk kinderen (eventueel samen met hun ouders) en jongeren om ons te laten weten wat hun wensen zijn. En lezen ook graag wat zij zelf eventueel willen doen voor de wijk.

Wij zullen u en jou via de e-mailservice op de hoogte houden van het vervolg. Nog niet aangemeld? Aanmelden kan op onze homepage.

Daarnaast zullen wij af en toe berichten over resultaten plaatsen op onze website. Deze zijn te vinden door hier te klikken.