Zomerstop kindermiddag Weg naar Laren 59

Tijdens de zomervakantie is er geen wekelijkse kindermiddag in de buurthuiskamer aan de Weg naar Laren 59.

Na de zomervakantie worden de kindermiddagen weer gehouden, elke woensdagmiddag om 15.00 uur en het duurt tot 17.00 uur. De kindermiddag wordt geleid door een vrijwilliger uit de wijk. Meer informatie is te zijner tijd te vinden in de wijkagenda, elders op deze website.