Wijkbewoners danken personeel Dusseldorp voor verzette werk in Voorsterallee

Lange tijd is er gewerkt aan de herinrichting van de Voorsterallee, bijna is het project nu afgerond. Via berichten van de wijkregisseur en de projectleider vanuit de Gemeente Zutphen werd Wijkteam Noordveen al in vroeg stadium betrokken bij de plannen die daarvoor gemaakt werden.

De informatie die wij ontvingen, hebben wij gebruikt om wijkbewoners via onze e-mailservice en website op de hoogte te houden van de mogelijkheid om zitting te nemen in de klankbordgroep en de informatieavonden te bezoeken. Later ontvingen wij ook van Dusseldorp, de uitvoerende partij, regelmatig berichten om omwonenden en andere geïnteresseerden in te lichten over de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

Regelmatig ontvingen wij reacties van de lezers van onze berichten dat zij de informatie over de werkzaamheden erg op prijs stelden. Deze dank gaat dus zeker niet alleen uit naar het wijkteam, maar vooral naar de betrokken beroepskrachten die ons goed op de hoogte hebben gehouden.

Omwonenden hebben zich betrokken gevoeld bij het project. Wijkregisseur Kees Meijer laat daarover het volgende weten:

“Nu het eind van de werkzaamheden aan de Voorsterallee in Zutphen nadert, hebben de omwonenden het initiatief genomen om het Dusseldorp personeel te bedanken.Natuurlijk voor de kwaliteit van het geleverde werk, maar zeker ook voor de prettige samenwerking en de positieve manier waarop ze met de buurtbewoners omgingen.

Een inzameling leverde voldoende op om elke werknemer een goed gevuld streekproductenpakket en een ingelijste foto met dankwoorden te geven.
Het nieuwe ontwerp van de Voorsterallee is in samenspraak met de bewoners ontstaan.”