Wijk van de Toekomst

Nederland wil in 2050 verder zonder aardgas, om de opwarming van de aarde te beperken. Daarom moeten alle Nederlandse gemeenten voor 2023 plannen hebben voor woonwijken zonder aardgas.
Zutphen start in Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark met een plan voor de toepassing van nieuwe, alternatieve energie.
Wijkteam Noordveen, Bewonerscommissie Berkelpark, Alliander, Woonbedrijf ieder1, ZutphenEnergie en veel anderen doen mee.

Maar hoe maken we samen zo’n plan? Daarvoor zijn nieuwe ideeën nodig over duurzaamheid, gasloos koken, isolatie en comfort. En over alternatieve energiebronnen en techniek. 
In november 2017 is een klein team van bewoners en organisaties voor het eerst bij elkaar geweest.
Wethouder Coby Pennings stuurde in december 2017 alle bewoners van Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark een brief en vroeg hen om mee te denken in een werkgroep. Momenteel worden ideeën voor een inspirerende startbijeenkomst voor bewoners van Berkelpark en Voorsteralleekwartier-Noord uitgewerkt.

Belangstelling, vragen, ideeën? Mail dan naar wijkvandetoekomst@zutphen.nl. Meer info: www.zutphen.nl/wijkvandetoekomst