Werkgroep Wijkvergaderingen

Deze werkgroep bereidt de wijkvergaderingen voor die in het jaar 2020 plaatsvinden.

WIE?

  • Leden Wijkteam Noordveen: Frans, Katja, Chantal, Frans
  • Wijkbewoners, beroepskrachten en vertegenwoordigers van organisaties in de wijk die zich hiervoor aanmelden