Wens voor de wijk? Wijkbudget!

Eenmaal per twee jaar wordt door de Gemeente Zutphen aan de wijken in Zutphen een nieuw budget toegekend. Samen met de wijkregisseur verdelen de wijkteams het geld over de initiatieven in de wijk. Per januari 2020 startte een nieuwe periode, de volgende start per januari 2022.

Wijkbewoners kunnen voor hun idee voor de wijk budget aanvragen. U kunt uw ideeën het hele jaar bij ons aanmelden. Periodiek beoordelen wij de aanvragen. Omdat ons budget voor de periode 2020-2021 intussen geheel is besteed, zal onze eerstvolgende bespreking naar verwachting op z’n vroegst in januari of februari 2022 zijn.

De voorgaande periode (2018-2019) heeft Wijkteam Noordveen met het budget veel voor bewoners en andere betrokkenen van de wijk Noordveen kunnen doen. Onder meer het organiseren van de jubileumeditie van de Week van de Wijk in 2019 in samenwerking met diverse wijkbewoners, vrijwilligers, organisaties en beroepskrachten.  De periode ervoor (2016-2017) was eveneens succesvol. Daarover is te lezen en zijn foto’s te bekijken in het wijkbulletin dat in januari 2018 huis-aan-huis verspreid is in Noordveen.

We nemen als wijkteam zelf initiatief voor activiteiten, maar besteden het wijkbudget vooral graag aan initiatieven ingebracht en uitgevoerd door (andere) bewoners van Noordveen. Voor de periode 2022-2023 zijn we zodoende alvast op zoek naar nieuwe ideeën of burgerinitiatieven om te ondersteunen vanuit wijkbudget. Dus hier de oproep aan u allen: Kom met uw aanvragen en samen met wijkregisseur Kees Meijer zullen we die aanvragen met plezier behandelen!

Bij het uitvoeren van uw ideeën kunt u wellicht ook gebruik maken van de mogelijkheden die onze partners in de wijk bieden. Dat kan veel tijd en/of geld schelen. We denken dus graag mee!

U kunt uw aanvraag aan ons toesturen via: wijkteamnoordveen@gmail.com.

Groet Wijkteam Noordveen,

Frans Eggermont, Chantal Elskamp, Frans Manders, Katja Manuela en Berto Salfischberger