Vrijwilligers gezocht voor Sint Maarten Noordveen 2019

We genoten in 2017 van een mooie Sint Maarten Noordveen.  In 2016 en 2018 moest Wijkteam Noordveen helaas afzien van het organiseren van Sint Maarten. Dit besluit moest genomen worden vanwege te weinig aanmeldingen voor vrijwilligers die wilden helpen organiseren en/of uitvoeren. Dat willen we natuurlijk in 2019 niet opnieuw. Daarom deze oproep voor hulp.

Het gaat onder meer om mensen die:

  • willen helpen bij de voorbereidingen/organisatie
  • een optocht willen leiden
  • de optocht door het Deventerwegkwartier willen helpen begeleiden (keuze uit achteraan lopen en de groep bij elkaar houden of een deel meelopen en erop toezien dat er op de stoep gelopen wordt en vervolgens als oversteekhulp fungeren.
  • foto’s willen maken tijdens de activiteiten om die vervolgens aan Wijkteam Noordveen te mailen (of verzenden via wetransfer.com) t.b.v. website of flyers volgend jaar.

Onderstaande taken zijn er mogelijk ook nog (afhankelijk van wat we samen kiezen te gaan doen):

  • willen helpen bij het verspreiden van flyers in de wijk
  • willen helpen bij een lampionknutselactiviteit
  • willen helpen uitdelen van drinken na afloop van de activiteit
  • na afloop van de optocht op de locatie – waarschijnlijk het DWK-gebouw – (Sint Maarten-) muziek willen komen maken op hun eigen instrument, bijv. gitaar

Voor informatie en/of aanmelden voor bovenstaande taken tijdens Sint Maarten Noordveen 2019, mail naar wijkteamnoordveen@gmail.com.

In principe organiseert Wijkteam Noordveen jaarlijks op 11 november (een) Sint Maartenactiviteit(en) voor iedereen die in de wijk Noordveen woont, werkt of naar school gaat. Een voorwaarde is dat zich voldoende mensen hebben aangemeld om de activiteit te helpen organiseren (planvorming/voorbereidingen, hulp op de dag zelf of beide). Ook jongeren zijn van harte welkom!