Vervolg wijkbijeenkomst Noordveen over veranderingen in de zorg

Op 19 juni jl. hebben veel wijkbewoners meegedacht over de veranderingen in de zorg, tijdens een wijkbijeenkomst voor Noordveen in het DWK-gebouw. De opbrengst van die avond is door het ‘actieteam Noordveen’ ondergebracht in categorieën, zodat het mogelijk is om soortgelijke ideeën bij elkaar te brengen. 

Zoals in juni aangegeven is, was de wijkbijeenkomst het begin. Een vervolg vond plaats tijdens het wijkfeest; de Week van de Wijk. Op zaterdag 27 september, tijdens de braderie aan de Weg naar Laren, heeft het actieteam Noordveen nóg meer mensen betrokken bij het thema. Aansluitend neemt het team het initiatief om hén bij elkaar te brengen van wie de ideeën erg op elkaar lijken óf van wie de ideeën goed bij elkaar aansluiten.

U heeft de kramen van het actieteam wellicht tijdens de braderie wel gezien voor het pand aan de Weg naar Laren 59, maar u bent ook van harte welkom om op dit adres om nadere informatie te komen vragen. Tijdens openingstijden (door de week in de ochtenden, daarbuiten tijdens activiteiten) bent u van harte welkom voor het drinken van een (gratis) kopje koffie of thee.

Graag tot ziens in de Weg naar Laren!