Wijkbewoners geven speeltuin Praebsterkamp een winterjas!

Resultaat kindermiddag in DWK tijdens Week van de Wijk op 24 september 2014

Resultaat kindermiddag in DWK tijdens Week van de Wijk op 24 september 2014

Tijdens de ‘Week van de Wijk’ hebben grote en kleine handen gewerkt aan de winterjas voor speeltuin Praebsterkamp door te breien, haken en punniken.
 
Het resultaat tot zover mocht er zijn, zoals u op de foto links (gemaakt door wijkbewoonster Christiane Orth) hiernaast kunt zien.
Maar daarmee was het nog niet klaar…

Klik op de flyer voor een uitvergroting

Klik op de flyer voor een uitvergroting

Op woensdagmiddag 15 oktober is er een vervolgbijeenkomst geweest. Deze keer in het pand aan de Weg naar Laren 59. De verschillende lapjes zijn alvast aan elkaar gemaakt ter voorbereiding op de ‘finale’: het moment waarop speeltuin Praebsterkamp de winterjas aangetrokken wordt.

De projectgroep speeltuin Praebsterkamp en Wijkteam Noordveen nodigden vervolgens met de hiernaast afgebeelde flyer jonge en oude mensen uit Noordveen uit voor vrijdagmiddag 17 oktober om in de speeltuin gezamenlijk de winterjas aan te brengen of om te komen kijken.

Het eerste deel van de lapjes van de winterjas is die middag aangebracht. Als u wilt, kunt u hierbij zelf aanhaken door uw handwerk een plek te geven in de speeltuin. Wilt u wel uw bijdrage leveren, maar dit niet zelf aanbrengen, dan is dat ook mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de organisatoren door te mailen naar wijkteamnoordveen@gmail.com.
Fotografie: wijkbewoonster Anita van ’t Hul