Veranderingen in de zorg: Noordveen in beweging

In juni 2014 hebben veel wijkbewoners meegedacht over de veranderingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor Noordveen, tijdens een wijkbijeenkomst voor Noordveen in het DWK-gebouw. De opbrengst van die avond is door het ‘actieteam Noordveen’ ondergebracht in categorieën, zodat het mogelijk is om soortgelijke ideeën bij elkaar te brengen.

 

Zoals in juni aangegeven is, was de wijkbijeenkomst het begin. Een vervolg vond plaats tijdens het wijkfeest; de Week van de Wijk. Op zaterdag 27 september, tijdens de braderie aan de Weg naar Laren, heeft het actieteam Noordveen nóg meer mensen betrokken bij het thema. Aansluitend neemt het team het initiatief om hén bij elkaar te brengen van wie de ideeën erg op elkaar lijken óf van wie de ideeën goed bij elkaar aansluiten.

 

Daarna heeft het team de samenwerking gezocht met meer partijen in Noordveen, waaronder Wijkteam Noordveen. Deze samenwerking maakt het mogelijk om met zijn allen nu ook écht projecten te gaan beginnen.

Op de avond van 13 januari 2015, tijdens een vervolgbijeenkomst, zien betrokken wijkbewoners hoe groot de samenwerking inmiddels al is. Later dit jaar zullen ook andere geïnteresseerde wijkbewoners hierbij betrokken worden.

 

Wij blikken nu nog graag even met u terug naar juni. Van diverse aanwezige wijkbewoners èn beroepskrachten kregen wij een reactie op de avond. Het lijkt ons leuk die reacties met u te delen:

 

Ik vond het een inspirerende avond. Leuk om wijkbewoners te ontmoeten , maar ook om je cliënten eens anders te zien dan wanneer ze thuis zijn.

Er waren veel beroepspersonen van allerlei instanties, gezellig en nuttig met elkaar gepraat over dingen die spelen in of belangrijk kunnen zijn voor de wijk.

De schrijfster van het boek over nieuw noaberschap deed het geweldig, evenals de acteurs!

Ik ben blij dat ik als wijkverpleegkundige in de wijk Noordveen terecht ben gekomen. Wat een levendige wijk, leuke mensen en goeie ideeën!

 

Jenneke Scholten

wijkverpleegkundige team Berkel Noord
Sensire wijkzorg Zutphen

 

Mening wijkbewoonster:

Ik heb het erg leuk gevonden en zou bij een volgende keer graag weer komen. Ik vond het opvallend dat er zoveel ideeën zijn en dingen die georganiseerd worden. Wel jammer dat ik dit dus niet wist. Ik zou graag mee doen en of meehelpen bij een activiteit. Helaas heb ik geen internet en weet verder (buiten het prikbord in de flat waar wel eens wat op staat) niet goed hoe ik dingen kan vinden waar ik aan mee zou willen doen.

 

Noordveen ervaar ik niet helemaal als een wijk en ik heb het gevoel dat mensen uit andere delen van de wijk (bijvoorbeeld de weg naar Laren) mij raar aankijken omdat ik uit ‘de flats’ kom. Ik zou graag zien dat dingen die georganiseerd worden zich ook uitspreiden richting mijn deel van de wijk.

 

De bijeenkomst heeft mij wel concreet opgeleverd dat ik iemand heb leren kennen die mij in (nood)situaties kan helpen met vervoer, bijvoorbeeld een ritje naar het ziekenhuis. Ik denk niet dat ik hier snel gebruik van zal maken, maar ben er wel blij mee.

 

Tot slot nog de mening van een betrokken beroepskracht, werkzaam in de wijk:

Leuke spreekster over het nieuwe noaberschap, erg leuk en beeldend toneelstukje en mooi om allemaal mensen bij elkaar te hebben met allemaal hart voor de wijk maar vanuit allerlei verschillende invalshoeken, wensen/behoeften en ideeën.

 

Met vriendelijke groet,

Marjolein Loot

Zozijn, ambulant Zutphen e.o.

 

U merkt het: Noordveen is in beweging! Wilt u meer weten over deze beweging die in gang is gezet, dan kunt u tijdens openingstijden binnenlopen op de Weg naar Laren 59. In ieder geval op door-de-weekse ochtenden kunt u hier terecht. Contactpersoon: Yvonne Hendriks, wijkcoach.