Redactiewerkgroep 2020

De redactiewerkgroep houdt zich bezig met de e-mailservice, de wijkagenda op de website, artikelen op de website en het wijkbulletin.                      

WIE?

  • Vanuit Wijkteam Noordveen: Frans E. en Chantal
  • Wijkbewoners, beroepskrachten en vertegenwoordigers van organisaties in de wijk die zich hiervoor aanmelden

WAT?

  • Bekijkt huidige werkwijze van *, wijzigt dit samen met het wijkteam indien nodig + akkoord bevonden door Wijkteam Noordveen.
  • Zorgt voor of helpt bij het vinden van ondersteuning voor het verzorgen van *                                                     
*      – e-mailservice
– wijkagenda op website         
– artikelen op website         
– wijkbulletin

WANNEER?

  • Komt in 2020 zo vaak als wenselijk is samen om de werkwijze, eventuele wijzigingen en uitvoering te bespreken en taken te verdelen (of zet taken uit bij derden)
  • Onderling wordt besproken of een overleg overdag of juist ’s avonds plaatsvindt en op welke datum en tijd.