Raket modelbouw infodag in het DWK-gebouw!

Voor iedereen die geïnteresseerd is in raket modelbouw organiseert de modelbouw vereniging DRRA (Dutch Rocket Research Association) een informatieve bijeenkomst om met deze mooie, leerzame en interessante hobby, kennis te maken.

Deze dag vindt plaats op 6 februari 2016 in het DWK gebouw te Zutphen. Er zijn modellen van raketten te zien en er zijn ervaren hobbyisten aanwezig, die je alles kunnen vertellen op dit gebied. De toegang is gratis!

De DRRA is een landelijke vereniging die zich bezig houdt met het ontwerp, de bouw en het lanceren van modelraketten. Denk hierbij aan modellen van sondeer raketten, waar proefnemingen mee plaatsvinden, ruimtevaartuigen zoals de Mercury Redstone, Saturnus V, Space Shuttle, Ariane en een veelheid aan zelf verzonnen en ontworpen modellen zoals UFO’s, vliegende potloden, colaflessen, waterraketten enz. Deze modelraketten worden echt gelanceerd, net als gewone grote raketten, met behulp van speciale, voor de hobby gemaakte, veilige modelraket motoren. De te gebruiken modelraket motoren zijn vaste brandstof éénmalige patronen, om de modellen de hoogte in te stuwen. Een spectaculair gezicht. De modellen landen zachtjes aan een parachute of lint. Soms worden er ook zweefvliegtuigjes met een modelraketmotor gelanceerd. Deze zweven dan in cirkels, of bestuurd naar beneden.

Modelraketten en de modelraket motoren mogen redelijk vrij gebruikt worden in Nederland. Er zijn natuurlijk wel een aantal regels waar je je aan dient te houden.

Meer technici nodig in Nederland? Start met raket modelbouw!

Een leerzame, interessante en uitdagende hobby en ook bijzonder geschikt voor groepen of op scholen.

Voor meer informatie zie: www.drra.nl

Geïnteresseerd in ruimtevaart? Dan is dit een prima middag om te bezoeken.

Bezoekers vanaf 13.00 uur-18.00 uur.

Waar:

   D.W.K. gebouw

   Leeuweriklaan 19

   7203 JD  Zutphen

   Parkeren is gratis en kan voor de deur of in de directe omgeving.

Meer informatie over deze dag of over modelraketten is te vinden op:

www.drra.nl of www.modelraketten.nl