PR-werkgroep Week van de Wijk

WIE?

  • Leden Wijkteam Noordveen: Frans, Katja, Chantal, Frans
  • Wijkbewoners, beroepskrachten en vertegenwoordigers van organisaties in de wijk die zich hiervoor aanmelden

WAT?

  • Ziet erop toe dat vanuit elk activiteitenwerkgroepje tijdig alle programma-informatie is aangeleverd voor in het Week van de Wijk Wijkbulletin.
  • Verzorgt de redactie en regelt verspreiding van het wijkbulletin i.s.m. Buro Hartstikke Druk.
  • Verzamelt flyers van alle activiteiten in de Week van de Wijk en coördineert de verspreiding (website, e-mailservice en afgedrukte flyers).
  • Zorgt voor PR rondom (de activiteiten van) de Week van de Wijk, in samenwerking met de organisatiewerkgroep en activiteitenwerkgroepjes.

WANNEER?

  • Komt ongeveer 1x per maand samen in de periode maart-september 2020 om de voortgang te bespreken en taken te verdelen (of zet taken uit bij derden)
  • Onderling wordt besproken of een overleg overdag of juist  ’s avonds plaatsvindt en op welke datum en tijd.
  • Elke deelnemer van de Organisatiewerkgroep Week van de Wijk bepaalt zelf hoeveel en wat hij of zij doet binnen de werkgroep (tijdsinvestering heb je dus zelf in de hand).