Oproep voor kindermiddag in programma Week van de Wijk

Op onze website is het al enige tijd te lezen: Wij zijn bezig met de voorbereidingen van de Week van de Wijk 2014. Het programma voor deze week van 19 t/m 28 september is goed gevuld, met uiteenlopende activiteiten voor jong en oud.

OPROEP INZAMELING EN BEGELEIDING CREATIEVE KINDERACTIVITEIT WEEK VAN DE WIJK: 

Tijdens de Week van de Wijk wordt op woensdagmiddag 24 september een activiteit speciaal voor kinderen georganiseerd, waarbij er door kinderen èn volwassenen gewerkt wordt aan ‘de winterjas voor speeltuin Praebsterkamp’ door samen te breien, haken en punniken. Daarvoor zamelen wij nu alvast handwerkbenodigdheden in (wol, breinaalden, haaknaalden, punnikklosjes, etc.)

Heeft u nog iets van handwerkbenodigdheden liggen wat u niet gebruikt? U doet ons en de kinderen veel plezier als u het naar het DWK-gebouw wilt brengen. Adres: Leeuweriklaan 19. U kunt het brengen van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Als u buiten deze dagen/tijden iets wilt brengen, kunt u hiervoor een afspraak maken met Mattie via het telefoonnummer 06-40550653 (spelverhuur DWK).

Kunt u goed handwerken en vindt u het leuk om deze middag de kinderen tussen 14.00 en 16.00 uur te komen helpen? Dan ontvangen wij graag een e-mail van u waarin u ons dat laat weten.

DWK biedt haar ruimte en faciliteiten voor deze woensdagmiddag aan voor deze kinderactiviteit waarvoor het idee kwam vanuit de projectgroep speeltuin Praebsterkamp. Voor deze activiteit is voorts samenwerking met de Lunette van Sutfene en Pand Weg naar Laren 59 van Perspectief.

U leest het volledige programma van de Week van de Wijk op onze website en in ons wijkbulletin dat in Noordveen op 11 september 2014 huis-aan-huis verspreid is. Heeft u het wijkbulletin onverhoopt niet ontvangen? Mail ons dan!

Helpt u mee tijdens de Week van de Wijk? Mail ons! E-mail: wijkteamnoordveen@gmail.com

Wij nodigen u, wijkbewoners, scholen, verenigingen, clubs, organisaties en andere bij Noordveen betrokken partijen, nu alvast van harte uit om een bijdrage aan het programma van de Week van de Wijk te doen in 2015.

Lees meer over de Week van de Wijk op onze website, mail ons en/of maak een afspraak met ons voor het bespreken van kansen, mogelijkheden, wensen en/of vragen.