Meldpunt Veilig Verkeer en buurtacties VVN

Regelmatig ontvangt Wijkteam Noordveen berichten van wijkbewoners die zich zorgen maken over (een) verkeerssituatie(s) in de wijk. Die signalen geven wij door aan onze contactpersonen bij de Gemeente Zutphen, maar ook sporen wij wijkbewoners aan om zelf in actie te komen. Bijvoorbeeld door een bericht aan de Gemeente te sturen. Maar ook is het mogelijk gebruik te maken van de diensten van Veilig Verkeer Nederland. 

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat veilig verkeer een klimaat behoeft waarin mensen elkaar durven aan te spreken op verkeersgedrag. Om dat te kunnen verwezenlijken kiezen we er nadrukkelijk voor om mensen aan te moedigen en toe te rusten om zelf een actieve bijdrage te leveren aan een verkeersveilige leefomgeving. VVN verbindt, adviseert en faciliteert mensen die zich vrijwillig inzetten voor een verkeersveilige leefomgeving. Niet iedereen is zich bewust van het effect van het eigen verkeersgedrag. Te hard rijden, onveilig parkeren of onoplettendheid in het verkeer gaat vaak onbewust. Inzicht in de risico’s helpt vaak bij het veranderen van het verkeersgedrag.

Meldpunt Veilig Verkeer

Het Meldpunt Veilig Verkeer www.meldpuntveiligverkeer.nl is het digitale loket waar bewoners onveilige situaties kunnen melden en waar VVN hen adviseert over de te ondernemen stappen. Wij ondersteunen bewonersgroepen met advies en materialen zodat ze zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van hun leefomgeving.

Buurtacties Veilig Verkeer

Voor meldingen die voortkomen uit verkeersonveilig gedrag heeft Veilig Verkeer Nederland Buurtacties ontwikkeld. Dit zijn acties die uitgevoerd kunnen worden door bewonersgroepen om medebewoners bewust te maken van de verkeers(on)veiligheid in de buurt en op een ludieke manier aan te spreken op ongewenst gedrag. Door het samen actie voeren, verbeteren ook de sociale contacten in de buurt.

VVN was al eerder betrokken bij de wijk

De projectleider van de herinrichting Voorsterallee liet weten dat de digitale snelheidsmeter die in 2014 een periode in de Voorsterallee hing, van Veilig Verkeer Nederland was.

Voor informatie over buurtacties, zie ook: http://vvn.nl/wat-we-doen/met-bewonersgroepen/buurtactie-veilig-verkeer