Levend stratego in Wijnhofpark Zutphen

Op zondagmiddag 15 juli organiseert de Werkgroep Berkel Wijnhofpark levend stratego in het Wijnhofpark (Van Drinenstraat/Wijnhofstraat). Voor kinderen van 8 jaar en ouder een erg leuk spel. Wie komen er meedoen?

De werkgroep Berkel Wijnhofpark bestaat uit bewoners van de buurt Berkelpark en andere gebruikers van het Wijnhofpark in Zutphen en is in 2012 opgericht n.a.v. de inmiddels uitgevoerde plannen voor de verlegging van de Berkel.

De werkgroep heeft gewerkt aan twee projecten: een tweede voetgangersbrug en een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek in het Wijnhofpark, waarvan de werkzaamheden in 2015 zijn gestart en in februari 2016 afgerond zijn. De officiële opening vond plaats op 21 mei 2016.

Vanaf maart 2016 wordt door de werkgroep samen met andere bezoekers van het park gewerkt aan een wilgendorp. Daarnaast worden -óók in 2017 en 2018- andere activiteiten georganiseerd die in of vanuit de speel- en ontmoetingsplek plaatsvinden. Deze activiteiten zijn gericht op onderhoud van de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek en/of op ontmoetingen voor jong en oud in het Wijnhofpark.

Zin om mee te helpen met activiteiten en/of onderhoud? Meer informatie? Mail naar: berkelwijnhofpark@gmail.com