LAATSTE Week van de Wijk?

We hopen dat de traditie van het jaarlijkse wijkfeest zich kan voortzetten, maar daarvoor is echt hulp nodig!
Wie meldt zich aan voor secretariële ondersteuning of deelname aan de organisatiewerkgroep WvdW en/of PR-werkgroep WvdW?
Of was het echt de laatste Week van de Wijk….??

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor 2020? Uw e-mail kunt u sturen aan wijkteamnoordveen@gmail.com