LAATSTE Week van de Wijk?

We hopen dat de traditie van het jaarlijkse wijkfeest zich kan voortzetten, maar daarvoor is echt hulp nodig!
Wie meldt zich aan voor secretariële ondersteuning of deelname aan de organisatiewerkgroep WvdW en/of PR-werkgroep WvdW?
Of was het echt de laatste Week van de Wijk….??

De Organisatiewerkgroep Week van de Wijk, die ontstaan is als vervolg op de Ideeëntafel Week van de Wijk in april, vergadert weer op een datum na de Week van de Wijk 2019, op 5 november. De werkgroep zal dan de jubileumweek evalueren. Wie wil, kan hierbij aansluiten. Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u ook aansluiten of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor 2020? Uw e-mail kunt u sturen aan wijkteamnoordveen@gmail.com