Geen Sint Maarten Noordveen meer

In principe organiseerde Wijkteam Noordveen jaarlijks op 11 november (een) Sint Maartenactiviteit(en) voor iedereen die in de wijk Noordveen woont, werkt of naar school gaat. Een voorwaarde is altijd geweest dat zich voldoende mensen aangemeld moesten hebben om de activiteit te helpen organiseren (planvorming/voorbereidingen, hulp op de dag zelf).

In 2019 is er helaas net als in 2018 GEEN SINT MAARTEN NOORDVEEN

aangezien er niet voldoende mensen aangemeld zijn, onder meer voor het organisatiewerk en het leiden van de optocht.

Tijdens de brainstormsessies over toekomst Wijkteam Noordveen eind 2019 is besloten om voortaan als wijkteam geen initiatief meer te nemen tot het organiseren van Sint Maarten voor de wijk. Wanneer anderen opstaan om de activiteit te organiseren, zijn wij uiteraard bereid mee te denken, onze kennis/ervaring te delen en wellicht zelfs om mee te helpen. Men kan ons mailen op wijkteamnoordveen@gmail.com.