Buurtpreventie Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark – doet u mee?

Buurtbewoners van de wijk Noordveen lopen in de buurten Berkelpark en Voorsteralleekwartier-Noord in felgele hesjes met opschrift  “Buurtpreventie Team Noordveen”. Zij kijken rond om te zien of alles veilig is. En door gezien te worden maken zij mensen met verkeerde bedoelingen duidelijk dat er in de wijk extra wordt opgelet. Zelf ingrijpen doen zij niet, bij onraad bellen zij de politie. Het project is in mei 2016 gestart in overleg met de wijkagent en de wijkregisseur van de gemeente, evenals het buurtpreventieteam dat actief is in het Deventerwegkwartier in de Schimmelpennincklaan en omgeving. Deelnemers ontvingen een buurtpreventieteamhesje en een zaklamp.

Over het algemeen is het rustig op straat, bleek uit de eerste evaluatiebijeenkomst van het toen nog nieuwe team. Enkele opvallende zaken werden bij de initiatiefnemer/coördinator gemeld, die op zijn beurt de politie informeerde. Acute situaties waarvoor direct de politie of 112 gebeld zou moeten worden, deden zich niet voor. Hier en daar werd een buurtbewoner geattendeerd, bijvoorbeeld op een wel heel uitnodigende open poortdeur.

Samen met andere een buurtbewoner een ronde maken, bleek verrassend leuk. Zo ook de reactie van bewoners. Deze lieten regelmatig blijken veel waardering te hebben voor de buurtpreventievrijwilligers en hun taak. Om deze taak goed te blijven uitvoeren worden buurtbewoners gezocht die ook mee willen doen.

Teamleden deden met de politie mee aan de landelijke actie 1 Dag Niet 2016

Teamleden deden met de politie mee aan de landelijke actie 1 Dag Niet 2016

Mensen die bijvoorbeeld één keer per week of één keer per maand (elke inzet is welkom!) met een ander door de wijk willen lopen of fietsen. U bepaalt zelf hoe vaak u wilt en op welke dag. Op basis van de voorkeuren wordt een rooster gemaakt zodat u weet op welke dagen er mensen uit uw team op pad zijn. Het tijdstip spreekt u af met degene met wie u de ronde maakt. Overdag, vroeg of laat in de avond.

Tijdens een informatieavond over ‘Voorkomen van inbraak in Noordveen’, georganiseerd door: Wijkteam Noordveen, het Buurtpreventieteam Berkelpark-Voorsteralleekwartier-Noord, Politie, Woonbedrijf ieder1 en de Gemeente Zutphen in januari 2018, deed het buurtpreventieteam een oproep voor nieuwe leden. En ook nu zijn nog nieuwe leden welkom!

Het Buurtpreventieteam Berkelpark-Voorsteralleekwartier-Noord loopt (en fietst) in het gebied van Essenstraat, Stuurmanstraat, van Suchtelenstraat, Voorsterallee, Sonnenbergstraat, Kerkpad, van Drinenstraat, van Lochterenstraat en Haesebroeckstraat.

Buurtpreventie, een kwestie van kijken en gezien worden, voor een veilige buurt. Doet u mee? Vragen of opgave via buurtpreventie-bpva@outlook.com.