Beroepskrachten in de wijk (+contactgegevens)

De beroepskrachten in Noordveen
In de wijk Noordveen is een goede samenwerking tussen de diverse beroepskrachten. Of het nu gaat om werkers op het gebied van zorg &welzijn, veiligheid of leefbaarheid, men weet elkaar te vinden. De beroepskrachten hieronder hebben elke 2 weken een kort overleg waardoor er een ‘vinger aan de pols’ van Noordveen gehouden wordt. Daarnaast hebben zij een nauwe samenwerking met de bewoners van Wijkteam Noordveen. Zo leveren we samen een bijdrage aan de leefbaarheid van uw wijk.


Sociaal wijkteam
Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht met grote of kleine vragen. Loop gerust binnen in het pand aan de Weg naar Laren 59, het middelpunt in de wijk. Hier kunt u terecht voor algemene vragen over wonen, werk en welzijn of gewoon voor een kop koffie en ontmoeting met buurtbewoners.

Hiske Ypma, Yvonne Hendriks, Eelco Tromp, Demi Doornberg:

telefoon Weg naar Laren 0575 – 596235
bereikbaarheidsdienst 0575 – 51 96 13 (toets 0 voor sociaal werk)
info@perspectiefzutphen.nl
www.perpectief.nl


Wijkconsulenten Woonbedrijf ieder1
De wijkconsulenten van Woonbedrijf ieder1 zijn er voor alle zaken over de leefbaarheid van de wijk. Zij overleggen met de bewonerscommissies en instanties als politie, gemeente en Perspectief Zutphen. Daarnaast begeleiden zij de onderhoudsprojecten aan de woningen.

Merijn de Nijs (Polbeek, Berkelpark, Deventerwegkwartier):

telefoon 088 -111 02 22
merijn.denijs@ieder1.nl
www.ieder1.nl


Huismeester Woonbedrijf ieder1
De huismeester van Woonbedrijf ieder1 is voor de huurders van Woonbedrijf ieder1 het aanspreekpunt voor alle zaken die over wonen gaan waarbij hij bijzondere aandacht heeft voor veiligheid en het toezicht op het schoon en ordelijk houden van de woonomgeving. In Noordveen werkt de huismeester in de flats van de buurt Berkelpark.

Corrie Adelerhof:

telefoon 088 -111 02 22
www.ieder1.nl


Wijkagenten
De wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw die zich vooral bezig houdt met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt met andere instanties en zit in wijkteams en werkgroepen.

Wilco van Dijk (asielzoekerscentrum):

Tjerk Sprenkelder (Polbeek, Voorsteralleekwartier, Berkelpark):

Yilmaz Uluçay (Deventerwegkwartier):

telefoon 0900 – 8844
www.politie.nl


Toezichthouders gemeente
Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

Contactpersoon voor Noordveen: Osman Matien

telefoon 14 0575
info@zutphen.nl
www.zutphen.nl


Wijkregisseur gemeente
De wijkregisseur is namens de gemeente in Noordveen te vinden. Hij verbindt de gemeente met wijkbewoners en andere organisaties rond alle zaken die met de leefbaarheid van Noordveen te maken hebben. Hebt u een idee m.b.t. de leefbaarheid van uw buurt of de wijk? De wijkregisseur kan met u meedenken en u helpen met het zetten van de eerste stap. Voor kleine leefbaarheidsprojecten is er een wijkbudget dat in overleg met de bewoners van Wijkteam Noordveen besteed wordt.

Kees Meijer:

telefoon 14 0575
info@zutphen.nl
www.zutphen.nl


Buurtbemiddeling
Hebt u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op www.perspectief.nl