Beroepskrachten in de wijk (+contactgegevens)

De beroepskrachten in Noordveen
In de wijk Noordveen is een goede samenwerking tussen de diverse beroepskrachten. Of het nu gaat om werkers op het gebied van zorg &welzijn, veiligheid of leefbaarheid, men weet elkaar te vinden. De beroepskrachten die hier met hun foto staan afgebeeld vormen de spil van de ‘werkers in de wijk’. Deze beroepskrachten hebben elke 2 weken een kort overleg om hun werk in de wijk op elkaar af te stemmen. Zij hebben natuurlijk ook contact met andere werkers in de wijk en met heel veel bewoners en bewonersgroepen. Op deze manier houden we met elkaar de wijk goed waar het goed is en kunnen zij hem helpen verbeteren waar dat nodig is.

Er is ook een nauwe samenwerking met de bewoners van Wijkteam Noordveen. Zo leveren we samen een bijdrage aan de leefbaarheid van uw wijk.


Sociaal wijkteam
Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht met grote of kleine vragen. 

Atie de Geus, Yvonne Hendriks, Eelco Tromp, Demi Doornberg, Fatih Ehren, Henk Kuiper, Jody Wenno:

 

 

  

 

bereikbaarheidsdienst 0575 – 51 96 13 (toets 0 voor sociaal werk)

info@perspectiefzutphen.nl

www.perspectiefzutphen.nl

 
 

Consulenten Klant en Wonen Woonbedrijf ieder1
De consulenten van Woonbedrijf ieder1 zijn er voor alle zaken over de leefbaarheid van de wijk. 

Merijn de Nijs (Polbeek, Berkelpark, Deventerwegkwartier):

Merijn overlegt met de bewonerscommissies en instanties als politie, gemeente en Perspectief Zutphen. Daarnaast begeleidt hij de onderhoudsprojecten aan de woningen. Zijn functiebenaming was voorheen wijkconsulent.

telefoon 088 -111 0341
wijkteamcdhne@ieder1.nl
www.ieder1.nl

 

 

Eva André 

telefoon 088 -111 0341
wijkteamcdhne@ieder1.nl
www.ieder1.nl

De functiebenaming van Eva was voorheen woonconsulent.


Huismeester Woonbedrijf ieder1
Corrie is voor de huurders van Woonbedrijf ieder1 het aanspreekpunt voor alle zaken die over wonen gaan waarbij hij bijzondere aandacht heeft voor veiligheid en het toezicht op het schoon en ordelijk houden van de woonomgeving. In Noordveen werkt de huismeester in de flats van de buurt Berkelpark.

Corrie Adelerhof:

telefoon 088 -111 0341
wijkteamcdhne@ieder1.nl
www.ieder1.nl

 

 


Wijkagenten
De wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw die zich vooral bezig houdt met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt met andere instanties en zit in wijkteams en werkgroepen.

Wilco van Dijk (asielzoekerscentrum):

Tjerk Sprenkelder (Polbeek, Voorsteralleekwartier, Berkelpark):

Yilmaz Uluçay (Deventerwegkwartier):

telefoon 0900 – 8844
www.politie.nl
 

  

Wijk BOA
Arjan van der Kaa houdt zich onder meer bezig met handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

 

telefoon 14 0575
info@zutphen.nl
www.zutphen.nl 


Wijkregisseur gemeente
De wijkregisseur is namens de gemeente in Noordveen te vinden. Hij verbindt de gemeente met wijkbewoners en andere organisaties rond alle zaken die met de leefbaarheid van Noordveen te maken hebben. Hebt u een idee m.b.t. de leefbaarheid van uw buurt of de wijk? De wijkregisseur kan met u meedenken en u helpen met het zetten van de eerste stap. Voor kleine leefbaarheidsprojecten is er een wijkbudget dat in overleg met de bewoners van Wijkteam Noordveen besteed wordt.

Kees Meijer:

telefoon 14 0575
info@zutphen.nl
www.zutphen.nl


 

 


Buurtbemiddeling
Hebt u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op www.perspectief.nl