Attentie, Noordveen doet zichtbaar aan buurtpreventie!

Op verschillende plekken in de wijk Noordveen wordt al geruime tijd door wijkbewoners aandacht besteed aan woonveiligheid: Er zijn whatsappgroepen gestart op buurt- en straatniveau om elkaar te waarschuwen voor verdachte situaties, zoals woninginbraak en vandalisme. Er worden inbraakpreventietips gedeeld via whatsapp en via de website en e-mailservice van Wijkteam Noordveen, een actieve groep van vrijwilligers uit de wijk. In en rondom de Schimmelpennincklaan lopen leden van het buurtpreventieteam patrouilles. En zo was en is er meer.

Om nu voor eenieder zichtbaar te maken dat inwoners van Noordveen aan buurtpreventie doen, zijn donderdagavond 27 augustus de eerste twee borden met de tekst “Attentie buurtpreventie” onthuld door wijkwethouder Patricia Withagen in bijzijn van een groepje betrokken bewoners, de wijkagenten en wijkregisseur. De leden van het buurtpreventieteam mochten ieder een veiligheidshesje met tekst ‘Buurtpreventie Team Noordveen’ en een zaklamp in ontvangst nemen.

De materialen konden beschikbaar gesteld worden doordat de leden hun aanvraag voor financiële ondersteuning, voorzien van begroting en plan, hebben ingediend bij Wijkteam Noordveen, die samen met de wijkregisseur van de Gemeente Zutphen zorg draagt voor de verdeling van het beschikbare wijkbudget over verschillende (bewoners)initiatieven in de wijk. Met het met borden en hesjes zichtbaar maken van de buurtpreventie hopen Gemeente Zutphen, Wijkteam Noordveen, wijkagenten en betrokken bewoners inbrekers en vandalen te weren. Want: Attentie, Noordveen doet aan buurtpreventie!

In oktober wordt in Noordveen een informatieavond over buurtpreventieteams en buurt/straatapps georganiseerd. Via deze website en de e-mailservice, waarvoor u zich elders op deze website kunt aanmelden, zal t.z.t. meer bekend gemaakt worden over deze avond.