Wijkwethouder Patricia Withagen bezoekt Week van de Wijk 2013

weekvdw_02In het kader van de Week van de Wijk werd op vrijdag 20 september 2013 ’s middags veel werk verzet in de speeltuin op Praebsterkamp. Ter voorbereiding op een natuurlijke speelplaats werden de kind-onvriendelijke prikkelstruiken rondom de huidige speelpaats verwijderd door vrijwilligers van uiteenlopende leeftijden, op initiatief van de projectgroep “Avontuurlijk buitenspelen Praebsterkamp”. Wijkwethouder Patricia Withagen was één van hen.

weekvdw_01’s Avonds bezocht de wethouder het stamppotbuffet op woonzorgcentrum Polbeek en genoot zij evenals de vele andere bezoekers van een heerlijke maaltijd. De activiteit is zoals elk jaar goed bezocht door jong en oud, maar bereikte dit jaar zelfs de status ‘uitverkocht’. Ruim 160 maaltijden zijn verkocht aan wijkbewoners en daarnaast at een aanzienlijke groep Polbeek-bewoners gezellig mee. Bijzonder was dit jaar de bijdrage van enkele zeer jonge vrijwilligers, die met een afvalcontainer langs de tafeltjes gingen om te helpen afruimen. Maar ook in de spoelkeuken werd hard gewerkt door een tweetal jonge vrijwilligers. Zij ontvingen complimenten van collega-vrijwilligers en organisatie.

De enthousiaste deelname van de wijkwethouder aan het vrijdag-programma van de Week van de Wijk 2013 is door organisatie en deelnemers zeer op prijs gesteld.

Stamppotbuffet 2013-1Stamppotbuffet 2013-Stamppotbuffet 2013-Stamppotbuffet 2013-

 

 

 

 

Fotografie: Chantal Elskamp