Wijkteam vergaderde in april in de Jan Ligthartschool

Op dinsdagavond 15 april vond in de Jan Ligthartschool de aprilvergadering van Wijkteam Noordveen plaats. Hiervoor waren wijkbewoners, bij de wijk betrokken beroepskrachten en andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd. Op de vergaderagenda stonden diverse actuele wijkonderwerpen en o.a. de Week van de Wijk die zal plaatsvinden van vrijdag 19 t/m zondag 28 september 2014. Beroepskrachten van het sociaal wijkteam en de politie kwamen deze avond aan het woord. Yvonne Hendriks van Perspectief Zutphen (sociaal wijkteam, bestaande uit beroepskrachten) vertelde over het werk van het sociaal wijkteam en de open dag die op 10 mei gehouden wordt op de werklocatie aan de Weg naar Laren 59. Ook bood de Agenda Wijkteamvergadering april 2014 ruimte voor inbreng van andere aanwezige gasten. Voorafgaand aan de vergadering was er gelegenheid voor ouders van kinderen die op de Jan Ligthartschool naar school gaan, om kennis te maken met het wijkteam.

Wilt u ook eens een wijkteamvergadering bijwonen? De volgende wijkteamvergadering is gepland op dinsdagavond 10 juni 2014. Details over aanvangstijd en locatie zullen t.z.t. vermeld worden in de wijkagenda op deze website. In deze wijkagenda zal tevens informatie te vinden zijn over de genoemde open dag en over de Week van de Wijk 2014.

Voor vragen over en/of ideeën voor de Week van de Wijk 2014 kunt u het wijkteam uiteraard mailen (wijkteamnoordveen@gmail.com). Uw bericht is van harte welkom.