Wat is er te doen in het Pand Noordveen, Weg naar Laren 59?

In het (inloop)pand Noordveen aan de Weg naar Laren 59 was zaterdag 3 mei 2014 open dag. Iedereen was door middel van flyers uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en werd met een stukje zelfgemaakte appelgebak welkom geheten.

Er zijn veel momenten waarop u het pand kunt bezoeken. Wijkbewoners zijn tijdens inloopuren (meestal tussen 9.00 en 12.30 uur) welkom om binnen te lopen. Er is dan altijd een (gratis) kopje koffie of thee voor u.

 

Waarvoor kunt u het pand bezoeken? Om eens binnen te kijken, of om kennis te maken met de beroepskrachten, vrijwilligers, of andere wijkbewoners onder het genot van een kopje koffie of thee. Of om mee te doen aan de activiteiten die georganiseerd worden. Of juist voor informatie:

* Informatie over activiteiten die in het pand worden georganiseerd door beroepskrachten en/of wijkbewoners. Denk aan de kinderclub, breiclub, leesclub, tuinclub, een creatieve avond of andere activiteiten. Ideetjes zijn welkom!

* Informatie over het sociaal wijkteam (bestaande uit beroepskrachten van Perspectief Zutphen en MEE Oost-Gelderland) dat werkt vanuit dit pand en daar kantoor houdt. Zij werken samen met andere beroepskrachten in de wijk, van bijvoorbeeld de politie, Het Plein, Tactus en Sensire. Heeft u vragen voor deze beroepskrachten, dan kunt u die uiteraard stellen.

Pand Noordveen is in eerste instantie elke werkdag in de ochtend geopend. Tussen 9.00 en 12.30 uur kunt u gewoon binnenlopen. Soms zijn er ook op andere dagdelen of op de avond activiteiten.

Dit kunt u meestal lezen op de flyers aan het raam van het pand en vaak ook in de wijkagenda van deze website.

Op donderdagavond 15 mei is de eerstvolgende creatieve avond, die overigens georganiseerd wordt door wijkbewoners. U bent van harte welkom.

 

Bekijk hier de flyer open dag pand Noordveen