Werkzaamheden Van der Capellenlaan en Voorsterallee

Wijkteam Noordveen ontving een update over zowel de werkzaamheden in de Voorsterallee als rondom de Van der Capellenlaan.

Vanuit KWS Infra bv kwam het bericht dat het riool op de kruising Van der Capellenlaan – Lintolostraat erin ligt en het straatwerk aan de zuidzijde van de kruising (Heeckerenlaan) voor een groot gedeelte klaar is. In de loop van week 26 wordt ook begonnen met het straatwerk aan de noordzijde van de kruising (Lintelostraat). Aan het begin van deze week is begonnen met het opbreken van de Van der Capellenlaan tussen de huisnummers 26 en 14, zodat de archeologen de bovenste laag kunnen onderzoeken. Daarna gaat men verder met het aanbrengen van het riool en straatwerk.

De planning moest worden aangepast doordat er op andere plaatsen al omleidingen waren aangebracht voor andere werken waardoor de voor het werk aan de Van der Capellenlaan benodigde omleidingen op dat moment niet aangebracht konden worden. Inmiddels is een nieuwe planning gemaakt, die verspreid mag worden zodra deze goedgekeurd is.

Wijkbewoners hebben geïnformeerd naar het verkeerspleintje ter hoogte van de Schimmelpennincklaan en de Weg naar Laren. Hierover kan men laten weten dat er geen verkeersborden zijn geplaatst omdat men eerst wil bekijken of het verkeer zichzelf ook kan regelen. Dit omdat plaatsing van teveel borden ook juist voor onduidelijkheid kan zorgen.

Vanuit Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. liet men weten dat in week 26 op dinsdag en vrijdag asfalteerwerkzaamheden in de Voorsterallee op de planning staan. Direct aanwonenden hebben daarover een brief ontvangen. Dinsdag wordt om 6.30 uur met de werkzaamheden gestart en kan er de hele dag niet meer op de weg gereden of geparkeerd worden. Na 17.00 uur kunnen aanwonenden de auto weer bij hun woning parkeren. Dinsdag worden de onderlagen van de weg aangebracht en vrijdag volgt de deklaag. De Voorsterallee is dan de gehele dag afgesloten vanaf de Van Suchtelenstraat tot aan de kruising met het Kerkpad. Vrijdag zal de weg na de asfalteerwerkzaamheden weer opengesteld worden voor verkeer.

Na deze week moeten de groenvakken nog gereedgemaakt worden en komt de belijning erop. Verder zal de parkeerplaats thv de keet aangepast worden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in de Voorsterallee op 11 juli afgerond zijn.

De werkzaamheden rond de Van der Capellenlaan zullen pas in oktober afgerond zijn.

Mocht u nadere vragen hebben, dan wordt u van harte uitgenodigd voor het wekelijkse inloopspreekuren die voor beide projecten gehouden worden. Voor meer informatie: zie de wijkagenda op deze website. Voor meer urgente zaken kunt u bellen met de Gemeente Zutphen op nr. 14 0575.