Werkgroepen

Wijkteam Noordveen heeft er samen met betrokken wijkbewoners en beroepskrachten eind 2019 voor gekozen om met ingang van januari 2020 in werkgroepen te gaan werken.

Deze werkgroepen bestaan per activiteit of taak uit één of meerdere wijkteamleden, maar ook andere wijkbewoners en beroepskrachten.

Lees hieronder welke werkgroepen inmiddels zijn gevormd. Wil je een werkgroep helpen? Stuur dan een e-mail naar wijkteamnoordveen@gmail.com. Wij geven het aanbod voor ondersteuning dan door aan betreffende werkgroep.

Organisatiewerkgroep Week van de Wijk 2020  Voor meer informatie, klik op deze link.       

PR-werkgroep Week van de Wijk 2020

‘Redactie-werkgroep’ 2020 Voor e-mailservice, wijkagenda op website, artikelen op website, wijkbulletin.

Organisatiewerkgroepen Themabijeenkomsten  Lees welke werkgroepen er al zijn of komen, via deze link.                                      

Werkgroep Wijkvergaderingen