Organisatiewerkgroep Week van de Wijk

WIE?

  • Leden Wijkteam Noordveen: Frans, Katja, Chantal, Frans
  • Wijkbewoners, beroepskrachten en vertegenwoordigers van organisaties in de wijk die zich hiervoor aanmelden

WAT?

  • Stelt het programma van de Week van de Wijk samen
  • Zorgt voor een werkgroepje per activiteit in de Week van de Wijk.

In zo’n werkgroepje kunnen zowel mensen van de organisatiewerkgroep zitten als ook anderen.

De organisatiewerkgroep organiseert dus niet de hele Week van de Wijk alleen, maar juist samen met anderen!

WANNEER?

  • Komt ongeveer 1x per maand samen in de periode maart-september 2020 om de voortgang te bespreken en taken te verdelen (of zet taken uit bij derden)
  • Onderling wordt besproken of een overleg overdag of juist  ’s avonds plaatsvindt en op welke datum en tijd.
  • Elke deelnemer van de Organisatiewerkgroep Week van de Wijk bepaalt zelf hoeveel en wat hij of zij doet binnen de werkgroep (tijdsinvestering heb je dus zelf in de hand).

START: In maart 2020 plande de organisatiewerkgroep voor alle geïnteresseerden een Brainstormsessie Week van de Wijk . Voordat de datum bekend gemaakt kon worden via de e-mailservice, moest er geannuleerd worden vanwege de maatregelen i.v.m. het Coronavirus. Een nieuwe datum zal nog worden gepland.