Week van de Wijk-activiteiten zaterdag 19 september

In het weekend zijn er diverse Week van de Wijk-activiteiten:

Zaterdag

activiteitendag verzorgd door Scouting Sint Joris

pannenkoekenfeest verzorgd door Bewonerscommissie Berkelpark en de Werkgroep “Berkel Wijnhofpark”

The Live Recording Sessions in het DWK-gebouw met een speciale Week van de Wijk-entreeprijs van maar 1 euro!

 

posterliverecordingsessions WvdW 19092015

Zondag

informatiebijeenkomst over het starten van zorgcirkels in Polbeek (vooraf opgeven!)

actieve workshop voor jongeren tussen de 14 en 17 jaar (geen opgave nodig)

jamsessie in het DWK-gebouw, waar je ook naar toe kunt als je wilt komen luisteren en zelf geen instrument speelt

workshop ‘deel- en ruileconomie’ als afsluiting van het weekend, maar om nog heel lang wat aan te hebben!

En in de nieuwe week….is er meer! Zie informatie in de wijkagenda van deze website.