Week van de Wijk-activiteiten vrijdag 24 september

Workshopochtend in de Lunette van Sutfene met:

10.00-13.00 uur Kennismakingsworkshop Vilten (Let op: voor wie zich vooraf heeft opgeven!)

10.00-11.00 uur Presentatie Wehelpen.nl in zaal de Coehoorn (óók voor beroepskrachten!)

11.00-12.30 uur Inloopworkshop Wehelpen.nl in de computerruimte van Studio 3.

Informatie over de workshops Wehelpen.nl kunt u ook in de bijlage lezen.

13.30-15.30 uur Introductieworkshop Leven met de Maya-kalender (Let op: voor wie zich vooraf heeft opgegeven!)

17.00-19.30 uur Stamppotmaaltijd Polbeek