Week van de Wijk-activiteiten maandag 21 september 2015

De vierde dag van de Week van de Wijk 2015 biedt het volgende programma:

Maandag:

9.00-12.00 uur: Inloop met breien voor de knuffelboom in speeltuin Praebsterkamp

9.30-12.00 uur: Soos voor alle leeftijden met poolbiljart, koersbal, tafeltennis en diverse spelletjes.

9.30-12.00 uur: Informatiestand Mijn Woning OpMaat en Wehelpen.nl tijdens Soos in het DWK-gebouw.

12.00-13.00 uur: Buurtlunch in de buurthuiskamer

14.30-15.30 uur: “Kunt u zingen, zing dan mee”

20.00-21.30 uur: Workshop Haverbrood

En deze week is er meer! Zie informatie in de wijkagenda van deze website.

Er zijn tijdens de Week van de Wijk 2015 overigens meer workshops waarvoor u zich vooraf moet opgeven, zoals ook geldt voor de workshop Haverbrood. Hieronder de andere workshops even op rij:

Vrijdagochtend 25 september: Kennismakingsworkshop Vilten tijdens Workshopochtend in De Lunette

Vrijdagmiddag 25 september: Leven met de Maya-kalender – Introductieworkshop

Deze en meer (Week van de Wijk-)activiteiten kunt u terugvinden in de wijkagenda van onze website.