Voorbereidingen Week van de Wijk 2015

De voorbereidingen voor de Week van de Wijk zijn al in volle gang! De eerste activiteiten zijn zelfs al gepland.

Voor de 15e maal op rij vindt in september 2015 de Week van de Wijk in Noordveen (Zutphen) plaats, met daarin vaste activiteiten zoals het stamppotbuffet in Polbeek (vrijdag 25 september) en de braderie in de Weg naar Laren (zaterdag 26 september). Maar ook diverse andere activiteiten zullen deze week plaatsvinden.

Doel van de week is ontmoeting, verbinding en contact bevorderen tussen wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners en organisaties in de wijk.

De editie van 2015 is een jubileumeditie. De Week van de Wijk beleeft het derde lustrum! Oftewel, dit is al weer de 15e Week van de Wijk!

De week loopt van vrijdag 18 t/m zondag 27 september 2015. Aan de inhoud van het programma voor 2015 wordt nog gewerkt.

Wijkbewoners, bewonersgroepen, verenigingen, scholen en andere organisaties in de wijk worden van harte uitgenodigd om tijdens deze week een activiteit te organiseren die opgenomen wordt in het programma van de Week van de Wijk 2015! Mail ons als u ideeën heeft of informatie wenst: wijkteamnoordveen@gmail.com.

Wilt u een workshop geven? Wij komen graag met u in contact! Wij werken momenteel aan het samenstellen van een programma voor enkele workshop-dagdelen tijdens de Week van de Wijk. Er is nog ruimte, dus mail ons als u een workshop kunt verzorgen. Wij zorgen na overleg voor de locatie, p.r. en eventuele overige benodigdheden, alleen uw inzet is voldoende.

Nadere/Uitgebreide informatie over de activiteiten van de Week van de Wijk zal te lezen zijn op de website en via de e-mailservice van Wijkteam Noordveen. Het programma wordt voorts bekend gemaakt d.m.v. posters in de wijk en in het Week van de Wijk Wijkbulletin 2015 dat begin september in Noordveen huis-aan-huis verspreid wordt.

Lees hier over de Week van de Wijk 2014 of lees het Week van de Wijk Wijkbulletin 2014.

Wijkteam Noordveen zal zich ook in 2015 weer inzetten voor een zo goed mogelijke spreiding van de activiteiten over de week. Doet u mee?