Vooraankondiging Week van de Wijk 2018

De Week van de Wijk 2018 loopt van vrijdag 14 t/m zondag 23 september 2018.

Opnieuw vindt in september 2018 de Week van de Wijk in Noordveen (Zutphen) plaats, met daarin vaste activiteiten zoals het pannenkoekenfeest in het Wijnhofpark (zaterdag 15 september), het stamppottenbuffet in het DWK-gebouw (vrijdag 21 september) en de braderie in de Weg naar Laren (zaterdag 22 september). Maar ook diverse andere activiteiten zullen deze week plaatsvinden.

Benieuwd naar wat zo’n feestweek inhoudt? Wij zijn nog bezig met voorbereidingen, maar het wijkbulletin met daarin het hele programma van de Week van de Wijk 2017 kunt u hier bekijken.

Nadere/Uitgebreide informatie over de activiteiten van de Week van de Wijk zal te lezen zijn op de website en via de e-mailservice van Wijkteam Noordveen. Het programma wordt voorts bekend gemaakt d.m.v. posters in de wijk en in het Week van de Wijk Wijkbulletin 2018 dat begin september in Noordveen huis-aan-huis verspreid wordt.

Op onze website en via de e-mailservice laten wij jaarlijks weten in welke week het wijkbulletin bezorgd wordt en vanaf wanneer en waar het wijkbulletin af te halen is (voor diegenen die het wijkbulletin onverhoopt niet ontvangen hebben).

Doel van de week is ontmoeting, verbinding en contact bevorderen tussen wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners en organisaties in de wijk.

Wijkbewoners, bewonersgroepen, verenigingen, scholen en andere organisaties in de wijk worden jaarlijks van harte uitgenodigd om tijdens deze week een activiteit te organiseren die opgenomen wordt in het programma van de Week van de Wijk! Mail ons als u ideeën heeft of informatie wenst: wijkteamnoordveen@gmail.com.

Wilt u een workshop geven? Wij komen graag met u in contact! Wij werken aan het programma van 2018 waarin wij ook graag enkele workshop-dagdelen opnemen. Mail ons als u een workshop kunt verzorgen. Wij zorgen na overleg/indien nodig voor de locatie, p.r. en eventuele overige benodigdheden, alleen uw inzet is voldoende.

Wijkteam Noordveen zal zich ook in 2018 weer inzetten voor een zo goed mogelijke spreiding van de activiteiten over de week. Doet u mee?