Vooraankondiging jubileum Week van de Wijk

Jaarlijks organiseert Wijkteam Noordveen in samenwerking met vele bewoners, beroepskrachten en organisaties uit de wijk de Week van de Wijk.

Doel van de week is ontmoeting, verbinding en contact bevorderen tussen wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners, beroepskrachten en organisaties in de wijk. Er is ruimte voor uiteenlopende activiteiten, die georganiseerd worden door verschillende personen en organisaties, op diverse locaties in de wijk.

Hoogtepunt van de week is de braderie in de Weg naar Laren, die traditioneel op burendag georganiseerd wordt. Deze zaterdag (28 september 2019) wordt door een open podium in de straat muzikaal omkleed en ook is er altijd een buurt-BBQ. Wijkbewoners kunnen zich hiervoor aanmelden nadat het startsein gegeven wordt op de website en via flyers in de wijk. Eerst richt Wijkteam Noordveen zich op de verdere invulling van de feestweek.

Dit jaar is de Week van de Wijk van vrijdag 20 t/m zondag 29 september. En het is een jubileumeditie, want de feestweek wordt al voor de 20e keer georganiseerd! Dit vraagt om een andere aanpak en het wijkteam nodigt zodoende wijkbewoners, betrokken beroepskrachten, bewonersgroepen, verenigingen, scholen en andere organisaties in de wijk uit voor de Ideeëntafel Week van de Wijk op woensdagavond 24 april a.s. van 20.00-21.30 uur. Inloop met koffie/thee en iets lekkers vanaf 19.30 uur. Locatie: Polbeek, Van Dorenborchstraat 1. Doel van de avond is om gezamenlijk te komen tot een mooi programma vol ontmoetingen en bij voorkeur met elke dag een gelegenheid om samen in de wijk te eten.

Wie zijn welkom? Mensen die in de wijk wonen, werken of naar school gaan en willen meedenken, meedoen of meehelpen. Maar ook mensen die een ruimte in de wijk kunnen aanbieden, die een activiteit of workshop willen verzorgen of die ervoor kunnen (helpen) zorgen dat wijkbewoners gezamenlijk lekker en betaalbaar kunnen eten tijdens de Week van de Wijk. Door samen te werken kan elke kleine bijdrage in tijd, inzet, materialen of middelen bijdragen aan een fantastische feestweek in september. Dus….kom ook!

Aanmelden is niet verplicht, maar geeft ons wel een indicatie van het aantal te verwachten mensen. Uw e-mail kunt u sturen aan wijkteamnoordveen@gmail.com. Zie ook www.noordveenzutphen.nl/weekvandewijk.