Vooraankondiging jubileum Week van de Wijk

Jaarlijks organiseert Wijkteam Noordveen in samenwerking met vele bewoners, beroepskrachten en organisaties uit de wijk de Week van de Wijk.

Doel van de week is ontmoeting, verbinding en contact bevorderen tussen wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners, beroepskrachten en organisaties in de wijk. Er is ruimte voor uiteenlopende activiteiten, die georganiseerd worden door verschillende personen en organisaties, op diverse locaties in de wijk.

Hoogtepunt van de week is de braderie in de Weg naar Laren, die traditioneel op burendag georganiseerd wordt. Deze zaterdag (28 september 2019) wordt door een open podium in de straat muzikaal omkleed en ook is er altijd een buurt-BBQ. Wijkbewoners kunnen zich hiervoor aanmelden nadat het startsein gegeven wordt op de website en via flyers in de wijk. Eerst richt Wijkteam Noordveen zich op de verdere invulling van de feestweek.

Dit jaar is de Week van de Wijk van vrijdag 20 t/m zondag 29 september. En het is een jubileumeditie, want de feestweek wordt al voor de 20e keer georganiseerd! Dit vraagt om een andere aanpak en het wijkteam nodigde zodoende wijkbewoners, betrokken beroepskrachten, bewonersgroepen, verenigingen, scholen en andere organisaties in de wijk uit voor de Idee├źntafel Week van de Wijk op woensdagavond 24 april in de Polbeek. Doel van de avond was om gezamenlijk te komen tot een mooi programma vol ontmoetingen en bij voorkeur met elke dag een gelegenheid om samen in de wijk te eten.

Als vervolg op de Idee├źntafel is een Organisatiewerkgroep Week van de Wijk 2019 van start gegaan. Bij deze werkgroep kunt u alsnog aansluiten. Wie zijn welkom? Mensen die in de wijk wonen, werken of naar school gaan en willen meedenken, meedoen of meehelpen. Maar ook mensen die een ruimte in de wijk kunnen aanbieden, die een activiteit of workshop willen verzorgen of die ervoor kunnen (helpen) zorgen dat wijkbewoners gezamenlijk lekker en betaalbaar kunnen eten tijdens de Week van de Wijk.

U kunt ook uw voorstel voor een programma-onderdeel aan de organisatiewerkgroep doorgeven tezamen met wat uw bijdrage daaraan kan zijn. Door samen te werken kan elke kleine bijdrage in tijd, inzet, materialen of middelen bijdragen aan een fantastische feestweek in september.

Uw e-mail kunt u sturen aan wijkteamnoordveen@gmail.com. Voor meer informatie over de Week van de Wijk, zie ook www.noordveenzutphen.nl/weekvandewijk.