Vooraankondiging jubileum Week van de Wijk

Jaarlijks organiseert Wijkteam Noordveen in samenwerking met vele bewoners, beroepskrachten en organisaties uit de wijk de Week van de Wijk.

Doel van de week is ontmoeting, verbinding en contact bevorderen tussen wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners, beroepskrachten en organisaties in de wijk. Er is ruimte voor uiteenlopende activiteiten, die georganiseerd worden door verschillende personen en organisaties, op diverse locaties in de wijk.

Hoogtepunt van de week is de braderie in de Weg naar Laren, die traditioneel op burendag georganiseerd wordt. Deze zaterdag (28 september 2019) wordt door een open podium in de straat muzikaal omkleed en ook is er altijd een buurt BBQ. Wijkbewoners kunnen zich voor de braderie aanmelden op de website of via inschrijfbriefjes bij Coop Weg naar Laren.

Dit jaar is de Week van de Wijk van vrijdag 20 t/m zondag 29 september. En het is een jubileumeditie, want de feestweek wordt al voor de 20e keer georganiseerd! Dit vraagt om een andere aanpak en het wijkteam nodigde zodoende wijkbewoners, betrokken beroepskrachten, bewonersgroepen, verenigingen, scholen en andere organisaties in de wijk uit voor de Ideeëntafel Week van de Wijk op woensdagavond 24 april in de Polbeek. Doel van de avond was om gezamenlijk te komen tot een mooi programma vol ontmoetingen en bij voorkeur met elke dag een gelegenheid om samen in de wijk te eten.

Als vervolg op de Ideeëntafel is een Organisatiewerkgroep Week van de Wijk 2019 van start gegaan. Samen hebben de leden van de werkgroep een programma samengesteld met veel activiteiten om elkaar te kunnen ontmoeten en om lekker en betaalbaar te kunnen eten tijdens de Week van de Wijk.

Het programma wordt bekend gemaakt door het uitgeven van een wijkbulletin. Deze kunt u binnenkort op deze website bekijken, maar ook zal het wijkbulletin huis-aan-huis verspreid worden in Noordveen op dinsdag 17 en woensdag 18 september. Wie geen wijkbulletin ontvangt, kan zelf een exemplaar ophalen op diverse locaties in de wijk, waaronder Coop Weg naar Laren.

Wijkteam Noordveen hoopt natuurlijk ook volgend jaar weer een feestweek te kunnen organiseren. Maar dat lukt alleen als er opnieuw een organisatiewerkgroep gevormd wordt. U kunt zich hiervoor nu al aanmelden. Daarnaast is secretariële ondersteuning nodig, een PR-werkgroep en mensen die activiteiten willen organiseren en/of ondersteunen. U kunt zodoende nu al voor september 2020 uw hulp aanbieden of uw voorstel voor een programma-onderdeel aan de organisatiewerkgroep i.o. doorgeven tezamen met wat uw bijdrage daaraan kan zijn. Door samen te werken kan elke kleine bijdrage in tijd, inzet, materialen of middelen bijdragen aan opnieuw een fantastische feestweek in september.

Uw e-mail kunt u sturen aan wijkteamnoordveen@gmail.com. Voor meer informatie over de Week van de Wijk, zie ook www.noordveenzutphen.nl/weekvandewijk.