Update Voorsterallee

Onderstaand bericht ontvingen wij van Bertil Jansen, Gemeente Zutphen, m.b.t. de stand van zaken van de geplande aanpassingen Voorsterallee.

Namens de gemeente Zutphen wil ik u graag informeren over de laatste ontwikkelingen aan de Voorsterallee. Om het verhaal niet te lang te maken hierbij puntsgewijs de stand van zaken:

 • Op 22 mei is het ontwerp van de Voorsterallee gepresenteerd tijdens een inloopavond bij het Rode Kruisgebouw. De reacties waren overwegend positief, de kritische geluiden kwamen vooral over de bocht en het fietspad aan het begin van de Voorsterallee, wat buiten de projectgrens valt. Deze signalen zullen we echter in gedachten houden.
 • Onze werkvoorbereider/tekenaar is op dit moment bezig met het uitwerken van het technische ontwerp. Hij maakt een bestek met tekeningen waar aannemers op zullen kunnen inschrijven. In dit ontwerp is rekening gehouden met de nieuwe lokatie voor de stadsplattegrond en de brievenbus (ter hoogte vande parkeerplaatsen bij nr. 98).
 • Uit inventarisatie buiten is ook gebleken dat er flink wat verkeersborden kunnen worden verwijderd.
 • Het aantal (langs)parkeervakken langs de Voorsterallee zal iets vergroot worden in de nieuwe situatie: Er komen er 3 bij.
 • In overleg met de klankbordgroep zal worden nagegaan welke (hondenpoepwerende) beplanting het meest geschikt is voor de nieuw aan te leggen groenvakken.
 • Bij de Provincie Gelderland is subsidie aangevraagd voor het aanleggen van de fietsstroken. De vooruitzichten zijn goed, we liggen bovenop de stapel!
 • We hebben een verlichtingsplan laten opstellen voor nieuwe openbare led-verlichting. Er is al een voorstel ingediend, maar deze moet nog worden aangepast omdat de lichtmasten te nadrukkelijk aanwezig waren. De nieuwe masten zijn 6 meter hoog en zullen zo onopvallend mogelijk worden geintegreerd in het ontwerp. Onderzocht wordt of de lampen dimbaar zijn ’s nachts (is afhankelijk van aanwezige ondergrondse kabels).
 • Met de politie is overeenstemming bereikt over de plannen voor de 30 km/u inrichting. Nadat dit is bekrachtigd met een verkeersbesluit houdt dit dus in dat er na de herinrichting gehandhaafd kan worden op snelheidsovertredingen.
 • Er is overleg geweest met de Provincie: De Provincie Gelderland wil de rijbaan tussen de komgrens en Huize De Voorst vervangen. Bij de aansluiting met de Kapperallee wordt de bocht in de rijbaan versmald. Bij de komgrens worden de portalen (de plaatsnaamborden) verplaatst in oostelijke richting en op kleinere afstand van de rijbaan zodat deze beter zichtbaar wordt en een snelheidsremmende werking krijgt.
 • Wat wellicht minder goed nieuws is, is dat de uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden vanaf maart 2014. De Provincie heeft de uitvoering van haar gedeelte naar voren geschoven en de gemeente iets naar achteren. De verkeersafzettingen en omleidingsroutes hoeven dan 1 keer te worden uitgevoerd. Het verschuiven is eigenlijk ook onvermijdbaar geworden omdat volgens de nieuwe aanbestedingswet aannemers langer tijd moeten krijgen om evt. bezwaren aan te tekenen. De planning ziet er als volgt uit:
  • Bestek en tekeningen gereed: medio augustus;
  • Aanbesteding: medio oktober;
  • Periode waarin aannemer bezwaar kan indienen (20 werkdagen): medio november;
  • Werkvoorbereiding aannemer: 2 weken, dus eind november/begin december staat de aannemer klaar om het werk op te starten. Dit is te kort voor de winter omdat door de weersomstandigheden de kwaliteit van het werk in het geding kan komen, vandaar dat 3 maart 2014 is gekozen als startdatum.

[google-map-v3 width=”600″ height=”250″ zoom=”16″ maptype=”satellite” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”nl” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”true” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”Voorsterallee, Zutphen{}1-default.png” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]