Uitnodiging wijkbewoners voor informatieavond valpreventie

Kring Apotheek en Arcus Fysiotherapie, beiden o.a. gevestigd in Polbeek, nodigen wijkbewoners van harte uit voor hun informatieavond over valpreventie op woensdag 9 juli 2014. Ingegaan wordt op wat de risicofactoren voor vallen zijn, hoe je vallen kunt voorkomen en hoe je botbreuken kunt voorkomen. De voorlichting wordt gegeven in woonzorgcentrum Polbeek, Van Dorenborchstraat 1, voor bewoners, hun familie en/of mantelzorgers en alle andere mensen die informatie willen ontvangen over het onderwerp. De avond duurt van 19.30 tot 20.30 uur en de koffie staat om 19.00 uur voor u klaar!

(Zie ook de wijkagenda op deze website)